ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေက်ာက္တံတားျပည္ခိုင္ၿဖိဳး မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆံု

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္တင္ရပ္ကြက္တြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္က ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားပူးေပါင္း၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားျဖင့္ စီတန္း၍ သြားေရာက္ ၾကကာ တစ္အိမ္တက္ဆင္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခဲ့ၾကသည္။

 

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးခင္ေမာင္ေအးႏွင့္အတူ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေနဝင္းႏွင့္ ခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္စည္းအမႈေဆာင္မ်ား ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

စည္သူ(ေက်ာက္တံတား)