ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ (၃၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ဒါနဥပပါရမီေသြးလွဴဒါန္းပြဲက်င္းပ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးေဆာင္၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ က်န္းမာေရးမူဝါဒႏွင့္အညီ ျပည္သူလူထုက်န္းမာေရးကို ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက ရန္ကုန္အမ်ိဳးသားေသြးလွဴဘဏ္တြင္ (၃၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ဒါနဥပ ပါရမီေျမာက္ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲအခမ္းအနားက်င္းပရာသုိ႔
ရန္ကုန္မာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ပါတီတာဝန္ခံ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း ႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးတင္ဝင္းႏွင့္ ဦးတင္လိႈင္၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ပါတီဝင္ေသြးလွဴရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တာဝန္ခံ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းက အမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီသည္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ယခုမွေဆာင္ရြက္ ၾကျခင္းမဟုတ္ ဘဲအသင္းဘဝကတည္းကပင္ မ်ားစြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၏ က်န္းမာေရး မူဝါဒသေဘာထားအရ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ဟူေသာ မူဝါဒအတိုင္း ယခုဒါနဥပပါရမီ ေျမာက္ေသြးလွဴျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္မွာ (၃၃)ႀကိမ္ ေျမာက္သို႔ေရာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသြးလွဴရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးမွသာ လွဴဒါန္းႏိုင္သည့္အတြက္ မလြယ္ကူေၾကာင္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ကူညီျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္မွာ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးမူဝါဒျဖစ္သည့္အတြက္ က႑တစ္ခုအေနျဖင့္ ေသြးလွဴျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္အမ်ဳိးသား ေသြးလွဴဘဏ္မွ လက္ေထာက္ ဆရာဝန္ေဒါက္တာထိန္ဝင္းက ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာ ၾကားၿပီး ေသြးလွဴဒါန္းေနသည့္ ပါတီဝင္မ်ားကို အားေပးၾကည့္႐ႈ ၾကသည္။ (၃၃)ၾကိမ္ေျမာက္ေသြး လွဴဒါန္းပြဲတြင္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ ၁၅ဝ တို႔က ေသြးလွဴဒါန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)