၀င္ေငြတိုးဖို႔ရာ ခရမ္းခ်ဥ္သီးပင္ စိုက္ပ်ဳိးပါ

ခရမ္းခ်ဥ္ပင္ရဲ႕ မူရင္းေဒသကေတာ့ ေတာင္အေမရိကတုိက္ အေနာက္ေျမာက္ျခမ္းနဲ႔ အေမရိကတုိက္ အလယ္ပုိင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ခရမ္းခ်ဥ္ပင္က ေရမဝပ္တဲ့ ေျမေဆြးနဲ႔ ေျမၾသဇာထက္သန္တဲ့ ေျမအမ်ိဳးအစားေတြမွာ စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ပါတယ္။ ခရမ္းခ်ဥ္ပင္က အပူပိုင္းနဲ႔ အပူေလ်ာ့ပိုင္းရာသီဥတုကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ ခရမ္းခ်ဥ္ပင္ကုိ တုိက္႐ုိက္မစုိက္ပ်ိဳးပဲ ပ်ိဳးေထာင္ၿပီးမွသာ စုိက္ပ်ိဳးရတာျဖစ္ပါတယ္။

ခရမ္းခ်ဥ္ပင္ စုိက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ကေတာ့ ေပ ၃၀ အနံ ၃ ေပရွိတဲ့ ပ်ိဳးေပါင္ေတြကုိ ျပဳလုပ္ၿပီး တစ္ေစ့နဲ႔ တစ္ေစ့ကုိ လက္မဝက္ခန္႔ျခားၿပီး မ်ိဳးေစ့ခ် ပ်ိဳးေထာင္ေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အပင္တစ္လသားအရြယ္ မွာေတာ့ စုိက္ခင္းကုိ ေျပာင္းေရြ႕ စိုက္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စိုက္ခင္းေျမက သဲေျမ၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ေျမေဆြးျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္ဧကကုိ ႏြားေခ်း လွည္းေလးစီး၊ ႏုံးေျမျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္ဧကကုိ ႏြားေခ်းလွည္းႏွစ္စီး ထည့္ေပးရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ထယ္ႏွစ္စပ္ကေန ေလးစပ္ထုိးၿပီးေတာ့ ေျမသားညက္ေအာင္ ထြန္အထပ္ထပ္ ေမႊေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သံုးေပႏွစ္ေပ ေပါင္တန္းေတြကုိ ျပဳလုပ္ၿပီးေတာ့ ပ်ိဳးပင္ေပါက္ေတြကုိ ေျပာင္းေရြ႕စုိက္ပ်ိဳးရမွာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ေရြ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးၿပီးခါစ အပင္ေတြကိုေတာ့ ေရရြဲရြဲ ေလာင္းရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ေပါင္းျမက္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေပးျခင္း စုိက္ပ်ိဳးၿပီး ၁၀ ရက္တစ္ခါ ၁၅ ရက္တစ္ခါ သံုးႀကိမ္ေပါင္းလုိက္ ေျမဆြေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေပးရမွာပါ။

ခရမ္းခ်ဥ္ပင္က မ်ိဳးေစ့ခ် စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ရက္မွ စၿပီးေတာ့ ႏွစ္လခြဲအတြင္းမွာ အသီးမ်ားကုိ ခူးဆြတ္ႏုိင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ခရမ္းခ်ဥ္ပင္မွာ က်ေရာက္တတ္တဲ့ ေရာဂါေတြကေတာ့ ခရမ္းခ်ဥ္ပင္ ပင္ဆီနဲ႔ အသီး အနားခ်ိဳင့္ေရာဂါ ခရမ္းခ်ဥ္ပင္ အေရာင္မညီေရာဂါနဲ႔ ခရမ္းခ်ဥ္ပင္ အဖူးႀကီးေရာဂါတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Mizzima