ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီ ဆုိင္းဘုတ္တင္ပြဲ ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႔နယ္တြင္က်င္းပ

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ (၉၁) ရပ္ကြက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၃) ရက္ နံနက္ ၉နာရီတြင္ ယခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးေကာ္မတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲက်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲသို႔ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိန္ျမင့္၊ ခ႐ုိင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုး၊ ခ႐ိုင္အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝဏၰ၊ ဦးသိန္းက်ာ္ေအာင္၊ ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဝင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးခင္ဝင္း အပါအ၀င္ ပါတီဝင္ (၆ဝ) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစိန္ျမင့္က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီသည္မၾကာမီက်င္းပေတာ့မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယင္း ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးျဖစ္ၾကာင္း၊ ယေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒဂံု(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ တစ္ေနရာလြတ္ေနသျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ မိမိႏိုင္ငံအတြက္၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္၊ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာအတြက္၊ျ ပည္သူမ်ားၾကား တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ယခု က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရး အတြက္ ေအာင္ႏုိင္ေရးေကာ္မတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမာင္နီ(ဒဂံု)