ပုပၸားေဒသကို ယူနက္စကို၏ Geopark အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္

သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝ စိမ့္စမ္းေရထြက္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေနသည့္ ပုပၸားေဒသကို သဘာဝ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ၾကြင္းမ်ားေပၚ အေျချပဳ၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ယူနက္စကို၏ Geopark နယ္ေျမအျဖစ္ အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယူနက္စကို ျမန္မာႏွင့္ ပုပၸား ေတာင္ခ်စ္သူမ်ား အသင္းထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါနယ္ေျမတြင္ ေရွးကာလ၏ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား၏ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ၾကြင္းမ်ား၊ အင္ၾကင္း ေက်ာက္႐ုပ္ ၾကြင္းမ်ားႏွင့္ ထန္းသား ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ၾကြင္းမ်ား တည္ရွိေနၿပီး ေလ့လာတူးေဖာ္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ေနေၾကာင္း၊ ယူနက္စကို၏ Geopark ေျမကမၻာဥယ်ာဥ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရပါက ေဒသတြင္း ခရီးသြား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ ဝင္ေငြတိုးလာႏိုင္ေၾကာင္း ပုပၸားေတာင္ ခ်စ္သူမ်ား အသင္းမွ ဦးမင္းဆန္က သံုးသပ္ ေျပာဆိုသည္။

“သတ္မွတ္ခံရမယ္ဆိုရင္ ပုပၸားေဒသက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုး Geopark ျဖစ္လာမယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အထက္ ၄၉၈၁ ေပအျမင့္ရွိသည့္ ပုပၸားေတာင္ေပၚတြင္လည္း သစ္မ်ိဳးေပါင္း ၃၀ဝ၊ ပရေဆးပင္ ၁၄၅ မ်ိဳး၊ သစ္ခြ ၅၂ မ်ိဳး၊ ႏို႔တိုက္သတၱဝါ ၁၅ မ်ိဳး၊ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လိပ္ျပာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအျပင္ ရွားပါးေမ်ာက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားလည္း က်က္စားေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္း ေရး ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ယခုအတည္ျပဳ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းမည့္ ပုပၸားေဒသ (Geopark) နယ္ေျမတြင္ ေက်း႐ြာေပါင္း ၂၀ဝ ေက်ာ္ ပါဝင္ေနၿပီး အဆိုျပဳလႊာကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ တင္သြင္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပုပၸားေတာင္ခ်စ္သူမ်ား အသင္းထံမွ သိရသည္။

Geopark ဆိုသည္မွာ သဘာဝဘူမိျပတိုက္ဟု ေခၚေဝၚႏိုင္ၿပီး သဘာဝအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေက်ာ႐ိုးရွိ၊ ေက်ာ႐ိုးမဲ့ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ၾကြင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျပသရန္ ရည္႐ြယ္ကာ ယူနက္စကိုက ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာတစ္ဝန္း ေျမကမၻာဥယ်ာဥ္ (Geopark) မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၂ ႏိုင္ငံတြင္ တစ္ရာေက်ာ္ရွိၿပီး အေရွ႕ ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ ေျမကမၻာဥယ်ာဥ္ Geopark သံုးခုသာရွိေသးေၾကာင္း ယူနက္စကို၏ အခ်က္အလက္ မ်ားအရ သိရသည္။

# The Voice