လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားရိွေနသည္ဟု အစီရင္ခံစာေဖာ္ျပခ်က္အေပၚ တပ္မေတာ္မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (OHCHR) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရိွေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တပ္မေတာ္မွ  စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္း လိုက္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္း ၃ ခု တိုက္ခိုက္ခံရမႈအၿပီး တပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး လုံျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈ သည္ လူ႔အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အပါအဝင္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိ၊ မရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆး သြားမည္ဟု ေဖာ္ျပ ပါရိွသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ဘဂၤါလီမ်ားအား ႐ုိက္ႏွက္ သတ္ျဖတ္ ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ အုပ္စုဖြဲ႔ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား၊ အစေဖ်ာက္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ဂ်နီဗာအေျခစိုက္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး႐ုံးမွ ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အစီခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈမ်ားရွိပါက မည္သူ႔ကိုမဆို ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအးဝင္း(တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္)၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခြန္သန္႔ေဇာ္ထူး (တြဲဖက္စစ္ေရးခ်ဳပ္၊  စစ္ေရးခ်ဳပ္ရံုး)၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေက်ာ္ဟိုး (ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ အမွတ္(၉) တပ္မေတာ္တန္းျမင့္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း)၊ ဗိုလ္မွဴးလွမ်ိဳးေက်ာ္ (ဒုတိယလက္ေထာက္ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ အေနာက္ ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္)၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးဝင္းေအာင္ (လက္ေထာက္စစ္ ဥပေဒခ်ဳပ္၊ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံး) တို႔ ပါ၀င္သည္ဟု တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၊ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ  ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္တြင္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒုတိယ သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွ ယင္းစြပ္စြဲ ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး လုံျခဳံ ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ညီညြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ခိုင္လုံေသာ အထာက္အထားမ်ား ေတြ႔ရွိ ပါက ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သည့္ မည္သူကိုမဆို အစိုးရက ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရိွသည္။

ဒုသမၼတဦးျမင့္ေဆြေခါင္းေဆာင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ လ ၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂၊ ၁၃ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မရွင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္းသုံးခုကို နိုင္ငံရပ္ျခားမွ ရန္ပုံ ေငြပံ့ပိုး လႈံေဆာ္ေပးထားေသာ အၾကမ္းဖက္အင္အားစုမ်ားက အင္အားသုံး အလစ္အငိုက္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ ခဲ့ၿပီး လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၁၀ ဦး အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့ရကာ လက္နက္ ၆၅ လက္ႏွင့္ခဲယမ္းမ်ား ယူေဆာင္သြားသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

# Mizzima