ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမိတ္ဆက္

 

အမည္… … – ဦးေက်ာ္ဇင္ဟိန္း
ပါတီ… … – ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ
ပညာအရည္အခ်င္း … – B.A (Business Science )
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္မဲဆႏၵနယ္ – ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့မွွဴးၿမိဳ႔နယ္
.
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေက်ာ္ဇင္ဟိန္း၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
******************************************
၂၈-၈-၁၉၇၉ခုႏွစ္တြင္ ဖခင္ဦးေက်ာ္ေဌး- မိခင္ ေဒၚေဆာင္းတို႕မွ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ အမကျပည္ေတာ္သာတြင္ သူငယ္တန္း စတင္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၆ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယတန္းအထိ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၈၇ မွ ၁၉၉၁ထိ ဒုတိယတန္းမွ စတုတၴတန္း(အမက ဝက္တန္း)ဟသၤာတၿမိဳ႕။
၁၉၉၂ မွ ၁၉၉၅ ထိ ပဥၥမတန္းမွ ဆ႒မတန္း(အလက(၃) ဟသၤာတၿမိဳ႕)။
၁၉၉၆မွ ၁၉၉၇ ထိ နဝမတန္းမွ ဒသမတန္း (အ.ထ.က(၁)ဟသၤာတၿမိဳ႕)။
၁၉၉၈ မွ ၂ဝဝ၁ ထိ ရန္ကုန္သမဝါယမဒီဂရီေကာ လိပ္(သန္လ်င္)မွ ေက်ာင္းၿပီး၍
B.A(Business Science) ဘြဲ႔ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။
ဇနီးျဖစ္သူမွာ ေဒၚႏွင္းခ်ယ္ရီမင္း (B.A, Eco) ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူအတြက္ေဆာင္ရြက္ခ်က္
*******************************
* ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ နာဂစ္ကာလတြင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အျခားေဒသမွအလွဴရွင္မ်ားရွာ၍လည္း မိမိေဒသအတြက္ လွဴဒါန္းပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
* ၂ဝ၁ဝမွ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္အတြင္း မိမိတို႕အာဏာရပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဒသ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္လည္း အားႀကိဳးမာန္တက္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။
* ၂ဝ၁ဝ တြင္ အဘ ဦးစိုးတင့္ႏွင့္အတူပူးေပါင္း၍ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအမ်ားစု တြင္ ကြန္ကရစ္လမ္းအခ်ဳိ႕ခင္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
* ေႏြရာသီ ေသာက္သံုးေရရွားပါးေသာ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕သို႕ ေသာက္သံုးေရမ်ား သြားေရာက္ လွဴဒါန္းရာတြင္ ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
* ၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ တတိယပတ္ခန္႕တြင္ ကညင္ငူ ထ(ခြဲ)အတြက္ ၉ဝ’x၃ဝ”x၁၅’ ေက်ာင္း ေဆာင္တစ္ေဆာင္ႏွင့္ အမကတာတိုက္ေက်းရြာအတြက္ ၆ဝ’x၃ဝ’x၁၅’ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘဦးျမင့္ေဆြ ထံမွ တင္ျပေတာင္းခံႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
* ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ မိုးတြင္းကာလတြင္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ျခမ္းဒသမွ ကညင္ငူေက်းရြာႏွင့္ ရွာဘြားေက်းရြာသို႕ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအေနျဖင့္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ သြားေရာက္ လွဴဒါန္းမႈျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
* တာတိုက္ေက်းရြာ (ေကာ့မွဴးအေရွ႕ျခမ္း)ရြာအဝင္ တံတားပ်က္စီးေနမႈအား ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘဦးျမင့္ေဆြထံတြင္ တင္ျပေတာင္း ခံခဲ့ၿပီး ေနာက္အစိုးရ၏ေဆာင္ ရြက္ရန္ ဦးစားေပးလ်ာထား စာရင္းတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္သူအတြက္ရည္ရြက္ခ်က္
******************************
ယခု ၁-၄-၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ရွိ လစ္လပ္ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ေနရာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေနျဖင့္ ျပန္လည္အေရြးခ်ယ္ခံမည္ ျဖစ္ပါသည္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းသည္ မိမိအႏိုင္ရလွ်င္ မိမိေဒသ အတြက္ ဖြြံ႔ၿဖိဳးေရးမွအစ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ား၏ အေရးအရာ အဆံုး အားသြန္ခြန္စိုက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

***အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲဖို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုမဲေပးစို႔။***