ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ႀကိဳးပမ္းသြားေရး (သုတ ရသ ေဆာင္းပါး)

 

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၃ ႏိုင္ငံ ပါဝင္ေသာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၫႊန္းကိန္းကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ကမၻာႀကီးဟာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားက ထက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ေလ်ာ့နည္း လ်က္ရွိၿပီး မညီမွ်မႈမ်ားပိုမိုမ်ားျပားလ်က္ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းမႈရွိတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ပိုမုိတည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေနမယ္ျဖစ္သလို တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈမရွိတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ပိုမို ျဖစ္ပြားလာဖြယ္ရွိတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာ မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကမၻာတစ္ဝန္း ျဖစ္ပြားတဲ့ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ လူေသဆံုး မႈနဲ႔ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ားဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအၿပီး ေနာက္ပိုင္း အဆိုးဆံုးအေျခအေနျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ကမၻာ့တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအရွိဆံုး ထိပ္ဆံုး ၁ဝ ႏိုင္ငံမွာ (၁) အိုင္ယာလန္၊ (၂)ဒိန္းမတ္၊ (၃) ၾသစႀတီးယား၊ (၄) နယူးဇီလန္၊ (၅) ေပၚတူဂီ၊ (၆)ခ်က္ သမၼတႏုိင္ငံ၊ (၇)ဆြစ္ဇာလန္၊ (၈) ကေနဒါ၊ (၉) ဂ်ပန္နဲ႔ (၁ဝ)ဆလိုေဗးနီး ယားႏုိင္ငံတို႔ျဖစ္ၾကတယ္။ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းမႈမရွိဆံုး ေနာက္ဆံုး(၁ဝ)ႏိုင္ငံမွာ (၁) ဆီးရီးယား၊ (၂) ေတာင္ဆူဒန္၊ (၃) အီရတ္၊ (၄) အာဖဂန္နစၥတန္၊ (၅) ဆိုမာ လီယာ၊ (၆) ယီမင္၊ (၇) ဗဟိုအာဖရိက သမၼတႏိုင္ငံ၊ (၈) ယူကရိန္း၊ (၉) ဆူဒန္နဲ႔ (၁ဝ) လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံတို႔ျဖစ္တယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတိုင္းတာတဲ့ ၫႊန္း ကိန္း ၂၃ ခုရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ဆိုရာ တြင္ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း၊ မျဖစ္ပြား ျခင္းတစ္ခုတည္းကိုၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အၾကမ္းဖက္မႈ ရွိ၊ မရွိ၊ လံုျခံဳေရးေဘးကင္းေရးေကာင္းမေကာင္း နဲ႔ လူသတ္မႈ ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ပြားသလဲ၊ ႏုိင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈ ဘယ္ေလာက္ရွိ သလဲ၊ျပည္တြင္းၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ျပည္ပရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ စတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ ေလ့လာ အကဲျဖတ္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၁၃ဝ ရွိၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅ ဆင့္ ျမင့္တက္လာျခင္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး စနစ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ တိုးတက္လာလို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒီအခ်က္ ကေတာ့ ပကတိအေျခအေနမွန္နဲ႔ လြဲမွား ေနပါတယ္။ ဒီကေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ႏုိင္ငံ လံုျခံဳေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟာ ယခင္ႏွစ္မ်ားကထက္ ဆိုးရြားတဲ့အေျခ အေနမ်ား ၾကံဳလာေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစုိးမိုး ေရးကို အထူးတလည္ႀကိဳးပမ္းသြားရ မယ့္ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး

ႏုိင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးဟာ တစ္မ်ဳိးသား လံုးရဲ႕အသက္ပမာအေရးႀကီးလွပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးကင္းမဲ့လာတဲ့ႏုိင္ငံမ်ား တြင္ျပည္သူေတြဟာ အမိမဲ့သား ေရနည္း ငါးပမာ ဒုကၡႀကီးစြာၾကံဳရေလ့ရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးကို ပ်က္ျပားေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္-

(က) တုိင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီ ၫြတ္ေရးၿပိဳကြဲျခင္းနဲ႔ ျပည္ တြင္းစစ္ျဖစ္ျခင္း။

(ခ) ျပည္ပက ေသြးထိုးသပ္လွ်ဳိ ၿဖိဳခြဲခံရျခင္း။

(ဂ) ေဒသအတြင္းစစ္ပြဲမ်ားနဲ႔ အိမ္နီး နားခ်င္းႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕စစ္ပြဲမွ ႐ိုက္ ခတ္လာျခင္း။

(ဃ) ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားက စစ္ေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္လာျခင္းနဲ႔ စစ္အင္ အားသံုးက်ဴးေက်ာ္ျခင္း။

(င) အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕ မဟာ ဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာၿပိဳင္ပြဲ ၾကားတြင္ က်ဴးေက်ာ္ထိပါး ခံရျခင္း။

(စ) ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးကို ကာ ကြယ္သြားရန္ ေခတ္မီအင္အား ေတာင့္တင္းေသာ အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္မရွိျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ ရပါတယ္။
ဒီကေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ဝ၁ တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရေသာ္လည္းေကာင္း ေပး အပ္လာေသာတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီကို သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္လို႔ ေဖာ္ျပတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံ ေတာ္လံုျခံဳေရးကို ကာကြယ္သြားရန္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါ တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမသြားႏိုင္တဲ့ႏိုင္ငံ ေတြဟာ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာဆံုးပါးရေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီကေန႔ လို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္လာခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင္လံု ေခၚယူ က်င္းပေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ နယ္ျခား ေစာင့္ရဲစခန္းမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ဝင္ ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္တခ်ဳိ႕ က်ဆံုးၿပီး လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား သိမ္းယူ သြားခဲ့မႈဟာ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးကို ထိ ပါးလာမႈျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ျပည္ပက ႀကိဳးကိုင္မႈနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲအၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အတြက္ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ား အသက္ေပးကာကြယ္ေနရဆဲျဖစ္ ပါတယ္။ အခုလို ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး ကို ကာကြယ္ေနမႈမ်ားအေပၚ သတင္းမွား မ်ားထုတ္လႊင့္ဖန္တီးၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္း ေရးကို ႏုိင္ငံတကာအေရးျဖစ္ေအာင္ လည္း ႀကိဳးပမ္းေနၾကပါတယ္။ အိမ္နီး ခ်င္းႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕နဲ႔သာမက အာဆီယံႏုိင္ငံ အခ်ဳိ႕နဲ႔ပါ ျပႆနာဖန္တီးလႈံ႕ေဆာ္မႈေတြ လည္းရွိလာတယ္။ ကုလသမဂၢနဲ႔ အို အိုင္စီအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ဖိအားေပးမႈ၊ ဝင္ ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားလည္း ၾကံဳလာေနရ ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္တြင္းေရးဟာ အီရတ္နဲ႔ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံေတြကို အေမရိကန္နဲ႔ အေပါင္းပါတပ္မ်ား စစ္အင္အားသံုး ဝင္ ေရာက္က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္တဲ့အတြက္ အျပစ္မဲ့အရပ္သား ရာခ်ီေထာင္ခ်ီေသဆံုး မႈကိစၥမ်ဳိးလည္း မဟုတ္ပါဘူး။

လြန္ခဲ့တဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ငါးႏွစ္သက္တမ္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အေရးကို ျပည္တြင္းေရး အျဖစ္သာ ရပ္တည္ေျဖရွင္းလာခဲ့ပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အေရွ႕ ေျမာက္ေဒသျဖစ္တဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လာ ေနပါတယ္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ ေဒသမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ တဲ့အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုျခံဳေရးကို ထိလြယ္ ရွလြယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ နယ္စပ္ ေဒသမ်ားတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမွသာ ႏွစ္ ႏုိင္ငံလုံျခံဳေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးနဲ႔ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးမ်ားတြင္ေအာင္ျမင္အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းႏုိင္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး မူႀကီးငါးခ်က္ ကုိလက္ကိုင္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳ ေရးကုိ မျဖစ္မေနႀကိဳးပမ္းသြားဖုိ႔လုိပါ တယ္။

တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး၊ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေသာဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံျဖစ္ေပၚလာေရးတုိ႔ ဟာ အက်ဳိးအေၾကာင္းျပဳဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္ရျမဲျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးမရွိလွ်င္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရွိႏုိင္၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိရင္ဒီမို ကေရစီအျမစ္တြယ္ရွင္သန္ထြန္းကားမလာ ႏုိင္ပါ။

တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးကင္းမဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕အသက္အုိး အိမ္စည္းစိမ္ဥစၥာသားသမီးရတနာမ်ား စြာတုိ႔ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးရေလ့ရွိပါတယ္။ အဲ ဒါေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးပ်က္ျပား ေစတဲ့အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ အၾကမ္း အားျဖင့္ ဆန္းစစ္ၾကည့္မယ္ဆုိပါက (၁) ျပည္တြင္းစစ္က်ယ္ျပန္႔စြာျဖစ္ပြားေနမႈ (၂) အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းအားနည္းမႈ (၃) ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ ပကတိအက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိတဲ့ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူတုိ႔ဆန္႔ က်င္၊ ဆူပူ၊ အုံၾ<ြကမႈ (၄) ျပည္သူတုိ႔ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ လာရၿပီး အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈ၊ ခုိးဆုိးလုယက္ တုိက္ခိုက္သတ္ျဖတ္မႈ (၅) အက်င့္ပ်က္လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈနဲ႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား မ်ားျပားလာမႈ
(၆) ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ေနာင္တမရမီ(လြတ္ရက္မေစ့မီ) မၾကာ ခဏလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးမႈနဲ႔ လူဆုိး ဂိုဏ္းမ်ားႀကီးစိုးလာမႈ (၇)မူးယစ္ေဆး ဝါးသုံးစြဲမႈမ်ား မ်ားျပားလာမႈနဲ႔ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္အုပ္စုမ်ား ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားလာမႈ (၈) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရး ကုိ ခြဲျခားသိျမင္က်င့္သုံးရန္မရင့္က်က္ ေသးမႈတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္လာမႈ၊ ေဒၚလာေစ်းႀကီးျမင့္ေနမႈ၊ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးတြင္ လုိေငြျပေနမႈ၊ ရေငြေပးေငြစာရင္းတြင္ လုိေငြျပမႈ၊ ျပည္ တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆုတ္ဆိုင္း ေနမႈ၊ ျမန္မာလူဦးေရရာခိုင္ႏႈန္း ၇ဝ ခန္႔ ရွိတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထုတ္ ကုန္ဆန္စပါးေစ်းထုိးက်ေနမႈစတဲ့ စီးပြား ေရးအေျခအေနမ်ားကုိၾကံဳေတြ႕ေနရပါ တယ္။ ျပည္ပက စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔အေရး ယူမႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္ လည္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီးဝင္ လာမႈေႏွးေကြးလ်က္ရွိပါတယ္။ စီးပြား ေရးက်ပ္တည္းလုိ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ကုိ ထိခုိက္လာသလို တရားဥပေဒစိုးမုိး ေရးအားနည္းလုိ႔ စီးပြားေရးကုိထိခိုက္ ရတာလည္းရွိပါတယ္။

၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ရက္ ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာပါ ျပည္ သူအတြက္ဆုိတဲ့ေဆာင္းပါးမွာ ‘ယေန႔ ေခတ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ပင္မတာဝန္ သည္ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးအတြက္မႈခင္း မ်ားကုိကာကြယ္တားဆီးျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုကိုဝန္ေဆာင္မႈေပးရမည္ျဖစ္ ပါသည္။ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း၊ ဆႏၵျပ မႈမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ား ျခင္း၊အလုပ္လက္မဲ့ေပါမ်ားျခင္း၊ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈမ်ားျခင္းတို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ေတြ႕ၾကံဳရမည့္စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ၿပီး ထိေရာက္ေသာျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ျခင္း၊ တရားဥပေဒကုိေလးစားလိုက္နာမႈ အားနည္းျခင္းတို႔သည္ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရမည့္စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္”ဆိုၿပီး
စာလံုးႀကီးနဲ႕ေဖာ္ျပထားတာ ကုိလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီကေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ေနမႈဟာ ေလာေလာဆယ္ျပည္သူ ေတြကုိအထိနာေစပါတယ္။ (၁)ေစ်းကြက္ နိယာမေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္တာ လား၊ (၂)လူ႕ပေယာဂေၾကာင့္ ကုန္ေစ်း ႏႈန္းႀကီးျမင့္တာလား၊ (၃) သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ရ တာလားဆုိတာေတြကုိ ဆန္းစစ္အေျဖရွာ လြန္ေျမာက္ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ လူဟာ အူမ ေတာင့္မွ သီလေစာင့္ႏိုင္မယ္ျဖစ္သလို သီလေစာင့္ႏိုင္သူေတြကလုပ္မွလည္း အူမ ေတာင့္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ၾကံဳေတြ႕ လာေနရတဲ့ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းက လြန္ေျမာက္ေရးအတြက္တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းဟာ၊ ဒီမိုကေရစီေနာက္ေၾကာင္း မလွည့္ႏိုင္တဲ့လမ္းဟာ၊တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ျပည္သူတို႔ရဲ႕စီးပြား ေရးကုန္လုပ္စြမ္းအားစုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးဆိုတဲ့ သံုးလြန္းတင္ဒီမိုကေရစီ ထူေထာင္ေရးလမ္းသာျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကုိ သံုးသပ္အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါတယ္။

ခင္ဝင္းစံ