ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ံုး၌ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေကာ့မွဴးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ ဇင္ဟိန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးၾကည္ၿငိမ္း၊ ဘ႑ာ ေရးမွဴး ဦးေအးႏိုင္ႏွင့္ ေရးရာအလိုက္ေကာ္မတီတာဝန္ခံမ်ား စံုညီစြာတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူငယ္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ေရွ႕ေဆာင္ရြက္ရန္အစီအစဥ္မ်ား၊ အမ်ဳိး သမီးက႑ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေအာင္ႏိုင္ေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေရးရာအလိုက္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ခ႐ိုင္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အျပန္ အလွန္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးအၾကံျပဳၾကၿပီး အစည္းအေဝးကို နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္(ေကာ့မွဴး)