ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္အဖြဲ႔ မိုင္းဆတ္ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မိုင္းတံုၿမိဳ႔ရွိ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံု

 

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္၊ ရွမ္း(အေရွ႕) အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာ၀န္ခံ ေဒၚတင္ေမထြန္း၊ တာခ်ီလိတ္ခရိုင္ဥကၠ႒ ဦးဘိုစံ၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းေရႊထြန္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးစိုးေက်ာ္ေအာင္၊ ၿမိဳ႔နယ္(အရန္)ေကာ္မတီ၀င္ ဦးထက္ေအာင္၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔၀င္ ေဒၚနာ ေလာ္ဘိုႏွင့္ ပါတီလူငယ္ မ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာ (၂၇) ရက္ေန႔ မိုင္းဆတ္ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပါတီ၀င္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚတင္ေမထြန္း ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔သည္ နံနက္ (၉) နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႔ သို႔ေရာက္ရွိရာ မိုင္းဆတ္ခရိုင္ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းခတိၱယ၊ ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းမိုးေဇာ္ဦးတို႔မွ ခရီးဦးၾကိဳဆိုၿပီး ေတြ႔ဆံုပြဲကို နံနက္(၉း၄၅)အခ်ိန္တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။

ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚတင္ေမထြန္းက ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွ အမ်ိဳးသမီးေရးရာလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိပ္ ရွင္းလင္းၿပီး ပါတီအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ တိုး၍ဖြဲ႔စည္းသြားေရးႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ကိစၥ မ်ားအား ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေရးရာက႑ပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ခ်ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး မိုင္းဆတ္ခရိုင္ အမ်ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚခင္ယုေဆြမွ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ျပန္လည္းေႏြးေဆြးတင္ျပျခင္း၊ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာ၀န္ခံ ေဒၚခင္မ်ိဳးသန္းမွ မိုင္ဆတ္ခရိုင္ျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရွိၿပီး မိမိၿမိဳ႔ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း စည္းရံုးထားရွိေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရာ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚတင္ေမထြန္းမွ လိုအပ္သည္အခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၠ တက္ေရာက္လာေသာ မိုင္းဆတ္ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းတံုၿမိဳ႕အတြက္ အမ်ိဳးသမီး၀တ္စံု(၆)စုံအား ေပးအပ္ၿပီး အစည္းအေ၀းကို (၁၁း၃၀) အခ်ိန္ တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ရုတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
# Myo Thant