ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးဦးသန္းထြန္းႏွင့္အဖြဲ႔ သလဲဦးကုန္းသာေက်းရြာႏွင့္ ကုန္းျခံအထက္ေက်းရြာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းသည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္တင္ျမင့္ (ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ)၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးမင္းမင္း ေဇယ်ာျမင့္ (ပါတီလုပ္ငန္းစိစစ္ေရး)၊ ဦးတင့္လိႈင္ျမင့္ (ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းရး)၊ ဦးကိုကိုႏိုင္ (သုေတသနႏွင့္ ပညာေရးဌာနႀကီး)၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္ညြန္႔ (စီးပြားေရးရာ)၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးအုန္းေဖႏွင့္ ဦးမိုးစည္သူ၊ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္တိုး၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးစံေရႊႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားလိုက္ပါၿပီး ဒီဇင္ဘာ (၂၆) ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲတြင္ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႔နယ္ သလဲဦးေက်းရြာသို႔လည္းကာင္း၊ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲတြင္ ကုန္းျခံအထက္ ေက်းရြာသို႔လည္းေကာင္း သြားေရာက္၍ ေဒသခံ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

 

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားသို႔ သလဲဦးကုန္းသာေက်းရြာ ေဒသခံမိဘ ျပည္သူ ၁၂ဝ ခန္႔၊ ကုန္းျခံအထက္ေက်းရြာ ေဒသခံ မိဘျပည္သူ ၁ဝဝ ခန္႔တက္ေရာက္ၾကၿပီး အင္းေလးကန္ ဇီဝအဝန္းနယ္ေျမ အေရွ႕ျခမ္းေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပါတီမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္မ်ားကို ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေဒသခံမိဘျပည္သူ မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအးေဇယ်ာ