ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

 

တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့ေသာင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳး႐ံုးခန္းမ အတြင္း ယခုလ ၁၅ရက္ နံနက္ ၁ဝနာရီက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးယုႏိုင္က ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ ေရးရာကိစၥရပ္ မ်ားကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒က ‘လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း’ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အက်ယ္တဝင့္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ သို႔ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရး မွဴးဦးေအာင္ၾကဴႏိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ႐ံုးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

႐ူပ(ေကာ့ေသာင္း)


Leave a Reply