တာ၀န္မွ ရပ္စဲခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ထုေခ်ခြင့္၊ ရွင္းလင္းခြင့္ မရွိသည့္အတြက္ တရားမွ်တမႈမရွိဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္း၀င္းေျပာၾကား

စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးတာ၀န္မွ ရပ္စဲခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ထုေခ်ခြင့္၊ ရွင္းလင္းခြင့္ မရွိသည့္အတြက္ တရားမွ်တမႈမရွိဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္း၀င္းက ႏို၀င္ဘာ (၁၉) ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၎၏ေနအိမ္၌ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“ ဒါသည္ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္က ထုေခ်ခြင့္၊ ရွင္းလင္းခြင့္မရွိဘူး၊ မရွိဘဲနဲ႔ တစ္ေယာက္ေသာသူရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ မမွ်တဘူး၊ တရားမွ်တမႈမရွိဘူး” ဟု ေဒါက္တာထြန္း၀င္းက ေျပာႀကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္က “ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၅၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးအရဖြဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၉ ၊ ပုဒ္မခြဲ (က) တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားအရ စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္း၀င္းကို တာ၀န္မွ ရပ္စဲလိုက္သည္” ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပက္သတ္၍ ေဒါက္တာထြန္း၀င္းက “ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာထားတာရွိတယ္၊ လူ တစ္ေယာက္ကို သံသဃနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွမဆံုးျဖတ္ရဘူး၊ သူ႔မွာ ေျဖရွင္းခြင့္၊ ထုေခ်ခြင့္ ရွိတယ္၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိတယ္၊ ဒီအက်ိဳး ကၽြန္ေတာ္မခံစားရဘူး၊ အံ့ၾသစရာေကာင္းတယ္၊ အခုလိုမ်ိဳး တစ္ဖက္သတ္ စြပ္စြဲေျပာဆိုျခင္းနဲ႔ အမႈရဲ႕အေျခခံကို မစံုစမ္း မစစ္ေဆးဘဲနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို အခုလို ရပ္ဆိုင္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ မနစ္နာေသာ္လည္း တိုင္းျပည္အတြက္ နစ္နာတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆတယ္” ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ယခုလိုပံုစံမ်ိဳး ဆက္လက္သြားမည္ဆိုပါက လူေတြမွာ အေၾကာက္တရားေခတ္ သို႔ ျပန္ေရာက္သြားမည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္း၀င္း ယခုကဲ့သို႔ တာ၀န္မွ ရပ္စဲခံရျခင္းသည္ NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပထမဆံုး တာ၀န္မွ ရပ္စဲခံရသည့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

Eleven Media Group


Leave a Reply