ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦး၊ ဟသၤာတၿမိဳ႔၊ သုခဝတီ သီလရွင္သင္ပညာေရး ပရဟိတေက်ာင္း (မူလြန္) သံုးထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အတြက္ အမိုးသြပ္ျဟးမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္း

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုနာယက ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦးႏွင့္ ဇနီး ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နာယက ေဒၚနီနီဝင္း တို႔သည္ ဟသၤာတခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးညြန္႔လႈိင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဟသၤာတၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးညြန္႔ဦးႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ခရိုင္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ခေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ေအာက္တိုဘာလ (၁၄)ရက္ ေန႔လည္ (၂)နာရီ (၁၅)မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ဟသၤာတၿမိဳ႕၊ ကေနာင္စုရပ္၊ သုခဝတီ သီလရွင္သင္ ပညာေရး ပရဟိတေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိျပီး ဆရာေလးေဒၚသုပညာႏွင့္ ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ ဦးတင္ဝင္းတို႔မွသုခဝတီ သီလရွင္သင္ပညာေရး ပရဟိတေက်ာင္း (မူလြန္)သံုးထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျဟႀကားသည္။

new-picture-1

ထို႔ေနာက္ ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦး၊ ဇနီး ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နာယက ေဒၚနီနီဝင္းႏွင့္ မိသားစုမွ ယခင္ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ထပ္အတြက္ လွဴဒါန္းခ့ဲျပီး ယခုထပ္မံလိုအပ္ေနေသာ အမိုးသြပ္ျဟးအတြက္ အလွဴေငြမ်ား ထပ္မံလွဴဒါန္းရာေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ ဦးတင္ဝင္းမွ လက္ခံရယူ သည္။

ထို႔ေနာက္ ဆရာေလးေဒၚသုပညာႏွင့္ ဆရာေလးမ်ားက လွဴဒါန္းမႈအစုစုအတြက္ ေမတၲာပို႔ဆုေတာင္းၾကျပီး အလွဴရွင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦးႏွင့္ ဇနီး ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယက ေဒၚနီနီဝင္းတို႔က ေရစက္ခ်အမွ်ေပးေဝခဲ့ၿပီး သံုးထပ္ေက်ာင္ေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးမႈကို ၾကည့္ရႈအားေပးခ့ဲေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply