မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္လြင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္း ေအာင္ႏွင့္နယ္ေျမတာဝန္ခံမ်ားသည္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚအိအိလႈိင္ႏွင့္ ရပ္ကြက္အမာခံပါတီဝင္မ်ားထံ ကြင္းဆင္း ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ ညေန ၅ နာရီခြဲက ထီးတန္းရပ္ကြက္ အမာခံပါတီဝင္မ်ားအား မဟာဒုက္ ဓမၼာ႐ုံတြင္ေတြ႕ဆုံကာ ပါတီစည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(ၾကည့္ျမင္တိုင္)


Leave a Reply