ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး အေနာက္ပိုင္းခရိုင္အတြင္းရွိ ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္း၊ တိုင္းပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးမင္းသိန္း၊ ေဒၚသင္းသင္းမိုးတို႔သည္ စက္တင္ ဘာလ (၂၇)ရက္ ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္က အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ပါတီရံုး အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးေနဝင္းႏွင့္ ခရိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခရိုင္အတြင္းရွိ ျမိဳ႔နယ္ (၁၃)ျမိဳ႔နယ္မွ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠဌႏွင့္ ျမိဳ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ပါတီစည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Myo Chit Thawy‎


Leave a Reply