ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၄-၈-၂၀၁၆ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ သေဘာထားေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကို ၾသဂုတ္ (၂၅) ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္ အျပည့္အစံုမွာ –

14054040_421453608029772_2978012658390226235_n


Leave a Reply