ပုသိမ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ သြားေရာက္လွဴဒါန္း

 

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ျမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ေရေဘးဒုကၡခံစားေနရေသာ ထန္းကုန္းေက်းရြာျပည္သူမ်ားထံသို႔ ၾသဂုတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔က ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား
သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

usdp Ayeyarwady Region News


Leave a Reply