အစိုးရသစ္၏ စီးပြားေရးမူဝါဒ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္မည္

အစိုးရသစ္၏ စီးပြားေရးမူဝါဒကို အစိုးရတာဝန္ စတင္ရယူၿပီး ရက္ေပါင္း ၁၂၀ အၾကာ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္႐ုံးအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢဳိလ္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီလ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ဖို႔  စီစဥ္ေနပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြ ပါဝင္တယ္ဆိုတာေတာ့ ေျပာလို႔ မရေသးပါဘူး။ ၂၉ ရက္ေန႔ကေတာ့ Confirm နီးနီးေလာက္ ရွိပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယင္းစီးပြားေရးမူဝါဒတြင္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဝင္ခင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာ အခ်က္ငါးခ်က္ႏွင့္ ယင္းပါတီ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းပါ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ-စီးပြားဆိုင္ရာ မူဝါဒအႀကံေပး အဖြဲ႔အစည္း Renaissance Institute မွ ဦးစိုးဝင္းက ေျပာသည္။

“ဒီဟာကို ေရးဆြဲရာမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္ေတြပါတယ္၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာေတြလည္း ပါတယ္။ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြ ပါဝင္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ခုခ်ိန္မွာ ေျပာလို႔မသင့္ေသးပါဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

NLD ပါတီ၏ စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္မည့္ အခ်က္ငါးခ်က္တြင္ ဘ႑ာေရး၊ အစိုးရႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေငြေၾကးမူဝါဒႏွင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ အေရးႀကီး အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ေရးတို႔  ပါဝင္သည္။

ယခုထုတ္ျပန္မည့္ အစိုးရသစ္၏ စီးပြားေရးမူဝါဒတြင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သာတူညီမွ်မႈ၊ လူတန္းစားဝင္ေငြ အလႊာ အားလုံးကို ထိေရာက္မႈရွိေစေရး အပိုင္းတို႔တြင္ အားနည္းခ်က္အခ်ဳိ႕ ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါ မူဝါဒေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ ျပင္ပစီးပြားေရး ပညာရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ေရးဆြဲသည့္ အဆိုပါစီးပြားေရး မူဝါဒကို ယခင္က ဇြန္လအတြင္း ထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ယခုအခါ အစိုးရသစ္ တာဝန္ယူၿပီး ရက္ေပါင္း ၁၂၀ ၾကာမွသာ စီးပြားေရးမူဝါဒကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

The Voice


Leave a Reply