သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းတည္တံ့ရန္ သံဃာေတာ္မ်ားေဆာင္ရြက္႐ံုျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုမည္မဟုတ္ဟု မဟနဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ မိန္႔ၾကား

စံုမႈ ရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက (မဟန) ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၲ ကုမာရာဘိ၀ံသ (အဘိဓဇ မဟာရ႒ဂု႐ု၊ အဘိဓဇအဂၢမဟာ သဒၶမၼေဇာတိက) က မိန္႔ၾကားသည္။

13614940_1185401494813441_6915473644786052635_n

ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ​ၻာေအးကုန္းေျမ ၀ိဇယမဂၤလာဓမၼသဘင္တြင္ က်င္းပေသာ မဟန၏ ဧကဒႆမ အစည္းအေ၀း၌ ဆရာေတာ္က အထက္ပါတိုင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘သာသနာေတာ္သည္ မင္းကိုမွီ၍ တည္ရ၏’ ဟု ေရွးေရွးေသာ မဟာေထရ္ျမတ္ႀကီးမ်ား၏ အဆိုအမိန္႔ရွိသည့္ အတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမင္းတို႔၏ အမွီရရွိမွ ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၲကုမာရာဘိ၀ံသ က မိန္႔ၾကားသည္။

ဘုရား၊ သာသနာေရးရာ၊ ၀ိနိစၧယေရးရာ၊ ပညာေရးရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ရွိ ဒီမို ကေရစီစနစ္ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီ၍ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ဓမၼ၀ိနယႏွင့္ လည္း လံုး၀ေသြဖည္မႈမရွိရေလ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရသကဲ့သို႔ အ ရပ္ဘက္ဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္းခ်ိန္ ထုိး၍ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း ဆရာေတာ္က ဆက္လက္မိန္႔ ၾကားသည္။

သို႔မွသာ မိမိတို႔ယံုၾကည္အားထားကိုးကြယ္ေနၾကသည့္ ဒါယကာမ်ားက မဟာနာယကအဖြဲ႔ႀကီးကို ႐ိုေသေလးစား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ဒီမုိကေရစီသေဘာအရ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသား ေဖာ္ျပခြင့္ရွိသည့္ကာလတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ မဟာနာယကအဖဲြ႔အေပၚ မေလ်ာ္ေျပာ ဆိုေရးသားမိပါကလည္း အကုသိုလ္တရား ပြားမ်ားႏိုင္ေၾကာင္း ႏွင့္ အမႈအခင္းမ်ား ဆံုးျဖတ္ရာ၌ အေဆာတလ်င္ မဆံုးျဖတ္သင့္ဘဲ သက္ေသသကၠာယ အေထာက္အထား ခိုင္မာစြာရရွိမွ ဓမၼ၀ိနယမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ေဒသပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစ ရန္ တြက္ခ်က္စဥ္းစားၿပီး ႐ႈေထာင့္စံုမွ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း မဟနဥကၠ႒ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။

ေလးလတစ္ႀကိမ္ က်င္းပေသာ မဟန၏ (၄၇) ပါးစံုညီ အစည္းအေ၀းကို ယခုလ (၁၃) ရက္ ႏွင့္ (၁၄) ရက္တို႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက (မဟန) ၄၇ ပါးစံုညီအစည္းအေ၀း ပထမေန႔၌ ေက်ာင္းထိုင္တင္ေျမႇာက္ျခင္း၊ ေဂါပကအဖြဲ႔သစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ဓမၼာ႐ံုကိစၥမ်ားႏွင့္ အျခားသာသနာေတာ္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အထူးအေလးေပး ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 7 Day DAily


Leave a Reply