ျဖဴးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးက်င္းပ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေရွ႕ပိုင္း)၊ ေတာင္ငူခ႐ိုင္၊ ျဖဴးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႔နယ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးႏွင့္ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရးကို ျဖဴးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရံုး၌ ယေန႔ (ဇြန္လ ၉ ရက္) နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ စတင္က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ဦးေဆာင္ကာ က်င္းပေပးခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀း ဒုတိယပိုင္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ဆက္က္လက္က်င္းပရာ ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ အေဟာင္းမ်ား ႏႈတ္ထြက္ျခင္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ဖတ္ၾကား ျခင္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီ လ်ာထားေသာ (၃၀) ဦး အမည္စာရင္းကို ဖတ္ၾကားျခင္း၊ စႏွစ္တက် လွ်ဳိ႕ဝွက္မဲေပးျခင္းမ်ားအား ခ႐ိုင္ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မ႐ွင္က စႏွစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

ဦးသက္ဦး ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ ထံက copy ကူးယူ ေဖၚျပပါသည္။
Photo မ်ား credit ေပးပါသည္ ။


Leave a Reply