တႏုိင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီ၀င္ ေက်းရြာအမကအတြက္ စာသင္ခံု လွဴဒါန္း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္၊ တႏိုင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ဦးျမင့္ကို မိသားစုမွ မိုင္းခြန္းေက်းရြာအုပ္စု ေရနံကုန္းေက်းရြာ အမကတြင္ လိုအပ္လ်ွက္ရွိေသာ စာသင္ခုံတန္းရွည္ (၆ ေယာက္ထိုင္) (၄) ခုံအား ယေန႔ (ဇြန္လ ၃ရက္) နံနက္ပိုင္းက သြားေရာက္ လွဴဒါန္းရာ တာဝန္ခံ ဆရာမႏွင့္ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားမွ လက္ခံရယူခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply