အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္နဲ႔အတူအိပ္ပါက စိုးရိမ္ဖြယ္ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေစႏုိင္

if-you-sleep-with-your-pet-your-health-and-your-kids-heath-are-in-danger-here-is-why1-600x399

အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေလးေတြ ေမြးျမဴထားတာ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ အပန္းေျပေစႏုိင္ပါတယ္။ သင္ဟာ မိမိအိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ကို ဧည့္ခန္း၊ မီးဖုိေခ်ာင္နဲ႔ တခါတရံ အိပ္ခန္းမွာ ထားခ်င္ထားပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါ ေကာင္းမြန္တဲ့အခ်က္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ ယင္းေၾကာင့္ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ ျပသနာေတြ ရိွေနလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေခြးျဖစ္ျဖစ္၊ ေၾကာင္ျဖစ္ျဖစ္ အိပ္ခန္းထဲ ေပးေနပါက စိုးရိမ္ဖြယ္ က်န္းမာေရးျပသနာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ တိရိစာၦန္မွာေတြ႔ရတဲ့ အလြန္ေသးငယ္တဲ့ သက္ရိွဇီဝအဖြဲ႔အစည္းေတြ မတြန္းလွန္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ကုိယ္ခံအားနည္းသူ ေတြနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြမွာ မၾကာခဏျဖစ္ပြားတတ္ပါတယ္။

ေခြးနဲ႔ ေၾကာင္ေတြဟာ ကပ္ပါးေကာင္ေတြ သယ္ေဆာင္တဲ့ သတၱ၀ါေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ ပုိင္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ ဂရုစိုက္ျပီး ေရာဂါကို အေစာပုိင္းအဆင့္မွာ လုံေလာက္တဲ့ ကုသမႈခံယူဖုိ႔ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

လူေတြဟာ သူတို႔အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ကို အရမ္းခ်စ္ခင္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီအရာေတြျဖစ္လာတာပါ။ မိမိအခ်စ္ေတာ္ကို အိပ္ရာေပၚေပးမေနခင္ ေသခ်ာ ျပန္စဥ္းစားဖုိ႔ လုိေနပါျပီ။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဒါဟာ သင္နဲ႔ သင့္မိသားစုဝင္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးေပၚ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတဲ့ အက်ဳိးဆက္မ်ားစြာ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

(Trend Myanmar)


Leave a Reply