တာ၀န္ေပးအပ္႐ံုျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ မျဖစ္ႏိုင္

Thi Haa Zaw 2

“ေခါင္းေဆာင္ဟူ၍ အႀကီးအကဲဟူ၍ တာ၀န္ေပးခန္႔အပ္လိုက္႐ံုျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မျဖစ္ႏိုင္ေသး ေၾကာင္း၊ တာ၀န္အရ ၀တ္ေက်တန္းေက် ထမ္းေဆာင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ မိမိတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ဟူေသာ အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေစတနာပါပါ၊ ကြၽမ္းကြၽမ္းက်င္က်င္၊ ထိိထိေရာက္ ေရာက္၊ ရည္မွန္းခ်က္တာ၀န္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းပကားရွိရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း” ဧၿပီ(၂၅)ရက္က မိုးညႇင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မိုးညႇင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လစဥ္ပံုမွန္ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေ၀း၌ နယ္ေျမတာ၀န္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးေလးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“မိမိတို႔ပါတီ၀င္မ်ားသည္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းနဲ႔ ရဲ၀့ံျပတ္သားစြာ ေျပာဆိုစည္း႐ံုးႏိုင္စြမ္းရွိရန္ ေလ့က်င့္ေပးဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း” လည္း နယ္ေျမ တာ၀န္ခံက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ေမလတြင္ ရပ္/ေက်းအုပ္စုႏွင့္ ျမဳိ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားကို ျပန္လည္စီစစ္ေ႐ြးခ်ယ္္ ဖြဲ႔စည္း တာ၀န္ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit – Sai Say Kham

Leave a Reply