႐ုရွားနိုင္ငံမွ ဒီဇယ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာမွာယူၿပီး ဥေရာပတိုက္ကို ျပန္လည္တင္သြင္းေနသည့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားနိုင္ငံသည္ အေနာက္အုပ္စု ဥေရာပမွ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ခြင့္မျပဳထားေသာ ႐ုရွားနိုင္ငံ၏ ဒီဇယ္စည္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို မွာယူေနတာျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ၎တို႔နိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပိုင္ေလာင္စာသုံးပစၥည္းမ်ားကို EUအတြင္းရွိ ဝယ္ယူသူမ်ားထံ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
Bloombergသတင္းဌာန၏ယခုႏွစ္ေမလ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာအစီအရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားနိုင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလတြင္ ႐ုရွားနိုင္ငံမွ ဒီဇယ္ႏွင့္ ဓာတ္ဆီမ်ားကို တစ္ေန႔လၽွင္ စည္ေပါင္း ၁၇၄,၀၀၀ ေက်ာ္ထိ တင္သြင္းေနတာျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား နိုင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ကတည္းက ႐ုရွားနိုင္ငံကို ေက်ာ္တတ္ကာ ဥေရာပတိုက္၏ ထိပ္တန္း ေလာင္စာဆီ တင္သြင္းေပးေနေသာ နိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းနိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္သည့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားနိုင္ငံသည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္၍ ႐ုရွားနိုင္ငံမွ ေရနံမ်ား ေလာင္စာဆီမ်ားကို ယခုႏွစ္တြင္ပိုမို တင္သြင္းေနသည့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ ျဖစ္လာပါတယ္လို႔ ေဖာ္ျပေျပာဆိုထားပါတယ္။

နိုင္ငံ၏ ေခ်းေငြဆိုင္ရာအဆိုျပဳခ်က္မ်ားသည္ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ေခ်ာေမြ႕စြာ ျဖတ္သန္းနိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာၾကားလိုက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္

ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ား မတင္ပို႔မီ နမူနာမ်ားကို မျဖစ္မေနစမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ ကုမၸဏီမ်ားကို အိႏၵိယအစိုးရ ညႊန္ၾကား

အိႏၵိယေဆးကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးရည္မ်ားကို ေဈးကြက္သို႔ မတင္ပို႔မီတြင္ ေဆးနမူနာမ်ားကို မျဖစ္မေနစမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ အိႏၵိယအစိုးရကညႊန္ၾကားလိုက္သည္။
ေဆးကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ တင္ပို႔မည့္ေဆးနမူနာမ်ားကို အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားေသာ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားတြင္ ဇြန္ ၁ ရက္မွစ၍ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးမႈလက္မွတ္ရရွိမွသာ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။
အိႏၵိယထုတ္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ဂမ္ဘီယာႏွင့္ ဥဇဘက္ကစၥတန္တို႔တြင္ ကေလးငယ္မ်ား ေသဆုံးမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ ကေလးငယ္မ်ားေသဆုံးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈ၏ သုံးပုံတစ္ပုံရွိေသာ အိႏၵိယနိုင္ငံ၏ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရးအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး မူဝါဒေျပာင္းလဲရန္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း အစိုးရတာဝန္ ရွိသူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။
ဂမ္ဘီယာႏွင့္ ဥဇဘက္ကစၥတန္နိုင္ငံတို႔၌ ကေလးငယ္မ်ားေသဆုံးမႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ အိႏၵိယထုတ္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးရည္ေလးမ်ိဳးကို ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
-Ref:BBC

အေမရိကန္နိုင္ငံအတြင္းရွိ ခရိုင္မ်ား၏ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရ

ေမလ ၂၅

The Hill သတင္းဌာနမွယေန႔ေမလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အေမရိကန္နိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ခရိုင္ ၃,၁၄၂ ခုရွိသည့္ အနက္ ၃၄၁ ခုသည္
“ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဒဏ္ ကိုရင္ဆိုင္ေနရတယ္” လို႔ အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းဗ်ဴရို၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကား၍ The Hil lသတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။