ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ရီ ၿမိတ္ခရိုင္အတြင္းရွိ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

ၿမိတ္၊ ဇြန္ – ၁၂
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ရီသည္ ၿမိတ္ခရိုင္အတြင္းရွိ ခရိုင္ပါတီဝင္မ်ား ၿမိတ္၊ ပုေလာ၊ တနသၤာရီ၊ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အသင္းႏွင့္ပါတီဝင္ေဟာင္းမ်ား ပါတီဝန္းရံသူမ်ားအား ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။
ၿမိတ္ခရိုင္အတြင္းရွိ ပါတီေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားအား နိုင္ငံေတာ္အလံအေလးျပဳျခင္း၊ နိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသီဆိုျခင္းတို႔ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေအာင္မွ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ာအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ၿမိတ္ခရိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းလြင္မွ ပါတီဌာနခ်ဳပ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ပါတီ၏ စည္း႐ုံးေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။
ဆက္လက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ရီက လတ္တေလာနိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ အနာဂါတ္တြင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ပါတီဝင္ထု က်စ္လစ္ခိုင္မာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာေသာ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ရီသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပါတီႏွင့္ကင္းကြာေနသည့္ ယခင္ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအသင္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ပါတီဝင္ေဟာင္း မ်ားႏွင့္ ပါတီဝန္းရံသူမ်ားအား ေနလည္ပိုင္းတြင္ ထပ္မံေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး လက္ရွိၾကဳံေတြ႕ေနရသည့္ နိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ပါတီ၏ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ရီႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေအာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ဆင့္မွ ပါတီေကာ္မတီဝင္ (၁၀၀) ဦးခန႔္၊ အသင္းႏွင့္ပါတီကင္းကြာ (၅၀)ဦးခန႔္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ #USDP #Myanmar #ukhinyi