ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္၍ ထူးခၽြန္ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္

ကြမ္းလုံ ေမ ၈
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းသည္ ကြမ္းလုံၿမိဳနယ္ၾကက္ ေျခနီအသင္း႐ုံးတြင္ က်င္းပသည့္ ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီေန႔အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသိုတက္ေရာက္ၿပီး ထူးခၽြန္ဆုမ်ား ခ်ီးျမင့္ခဲ့ပါသည္။