တတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံအားႀကိဳဆိုေသာ အားျဖင့္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္

မင္းလွ စက္တင္ဘာ ၂၉

တတိယအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံအား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ မင္းလွၿမိဳ့နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေျမာက္ဘက္တန္း လမ္းရွိ မိဂဒါဝုန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္အားဒါနျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။