ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပုိင္း) ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္း ေဆာင္ရြက္

 

ရန္ကုန္ ေအာက္တိုဘာ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲမွ စတင္ကာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ Covid-19 ေရာဂါ အတည္ျပဳပိုးေတြ႕လူနာမ်ား ေနထုိင္ရာေနအိမ္ မ်ားႏွင့္ လမ္းမ်ားအား က႐ိုရင္းဇီဝ ပုိးသတ္ေဆးဖ်န္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အမွတ္ (၄၇) ရပ္ကြက္ စံပယ္လမ္း အမွတ္ (၃၈) ရပ္ကြက္ ျပင္ဦးလြင္လမ္း ျမတ္မဂၤလာလမ္း ဓမၼသုခလမ္းႏွင့္ ရတနာပုံလမ္းတို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္။တင္ဆန္းေအာင္(မ/ဒဂံု)