ေကာလင္းၿမိဳ႕ယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠံအထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ Mask ႏွင့္ ေရသန႔္မ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္း

 

ေကာလင္း ၾသဂုတ္လ

ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္တိုး၊ ဦးေက်ာ္လြင္ဦးႏွင့္ ဦးညြန႔္ေဝတို႔ လိုက္ပါ၍ ယေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက ဥကၠံအထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ COVID-19 အခ်ိန္ကာလ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ား အတြက္ Mask ၃ဝဝ ႏွင့္ေရသန႔္ ၃၂၅ဘူးကို လွဴဒါန္းခဲ့ၾကရာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚခင္ခင္ျမင့္က လက္ခံယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္လြင္ဦး(ေကာလင္း)