ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ Mask ႏွင့္ ဆပ္ျပာမ်ားျဖန္႔ေဝ

 

ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေကာ္မတီဝင္လူငယ္ေရးရာ တာ ဝန္ခံ ဦးစိုင္းထြန္းေဖ၊ မိုးေမာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးဦးဒါရွီ တူးလြမ္တို႔ ဦးေဆာင္ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ယမန္ေန႔က မိုးေမာက္ ၿမိဳ႕နယ္ လြယ္ဂ်ယ္ၿမိဳ႕ ဝိမ္းခမ္း၊ ေကာင္နန္၊ ဆိုင္းဂ်ာ၊ ထန္ည ေက်းရြာမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအား အေျခခံစားေသာက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အေထာက္အကူျပဳႏွာေခါင္း စည္းမ်ားႏွင့္ လက္ေဆးရန္ကာ ေဘာ္လစ္ဆပ္ျပာမ်ား တစ္အိမ္တက္ဆင္း ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္။ ဝင္းေအာင္(မိုးေကာင္း)