ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ခ႐ိုင္ႏွင္႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ား ေတြ႔ဆုံ

 

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၈

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီနာယကမ်ား၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီႏွင့္ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္က ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအတြင္း ျပည္သူလူထု အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ဆန္ေရာင္းခ်ႏိုင္မႈ၊ ျပည္သူအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယဆုမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ဆုခ်ီးျမႇင့္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယေန႔ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ဘက္ပါတီမ်ား တိုးပြားလာမႈမွာ စိုးရိမ္စရာ မရိွေသာ္လည္း သတိျပဳစည္း႐ံုး ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ ၂ဝ၂ဝ ပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္နယ္ေျမ တာဝန္ခံ မ်ားက ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒က ပါတီလုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ နာယကမ်ားက ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းခဲ့ၾကၿပီး မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  ေအာင္ေအာင္