သမၼတထရန္႔ အား အက္ဖ္ဘီအိုင္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကစၿပီး စုံစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ

ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၁၃

အေမရိကန္ ဗဟိုစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဗ်ဴ႐ို (အက္ဖ္ဘီအိုင္)က သမၼတထရန္႔အေနျဖင့္ အေမရိကန္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ႐ုရွားႏိုင္ငံႏွင့္ လၽွိဳ႕ဝွက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိကိုမူ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကစ တင္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သည္နယူးေယာက္ တိုင္းမ္သတင္းစာက ယေန႔သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ဗဟိုစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဗ်ဴ႐ို ဒါ႐ိုက္တာေဟာင္း ဂ်ိမ္းကိုမီအား သမၼတထရန္႔က ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ အဆိုပါစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကို စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သည္နယူးေယာက္တိုင္းမ္ သတင္းစာတြင္ ေရးသားထား ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့မႈ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ သမၼတ ထရန္႔ သည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံႏွင့္လၽွိဳ႕ဝွက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းရွိ၊မရွိတို႔ကို ဗဟိုစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္စုံစမ္း ေထာက္လွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အက္ဖ္ဘီအိုင္ ဒါ႐ိုက္တာေဟာင္း တရား႐ုံးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန ေရာဘတ္မူလာအား အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေရာဘတ္မူလာအေနျဖင့္ အဆိုပါ တန္ျပန္စုံစမ္း ေထာက္လွမ္းေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ရွိ၊ မရွိကိုမူ အတိအက် မသိရွိေၾကာင္း သည္နယူးေယာက္တိုင္းမ္ သတင္းစာက ေရးသားထားသည္။

ယင္းသို႔ ဗဟိုစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဗ်ဴ႐ိုက သူ႕အား ခိုင္မာေသာအေၾကာင္းျပခ်က္၊ သက္ေသအေထာက္ အထားမ်ား မရွိဘဲ ယခုကဲ့သို႔ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္း သက္သက္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု သမၼတ ထရန္႔က သူ၏ တြစ္တာစာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဆာဟာဆန္းဒါးစ္ က အဆိုပါစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ အဓိပၸာယ္ကင္းမဲ့လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

—Ref: AFP