စက္မႈမွတ္ပုံတင္ျခင္း အြန္လိုင္းစနစ္မွ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

စက္မႈမွတ္ပုံတင္ျခင္းကို အြန္လိုင္းစနစ္မွ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ Myanmar National Portal ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ ပုဂၢလိက စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွစၿပီး အြန္လိုင္း စနစ္ကို အသုံးျပဳ၍ စက္မႈမွတ္ပုံတင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အြန္လိုင္းစနစ္နဲ႔ လုပ္ငန္းမွတ္ပုံတင္ ေလွ်ာက္လႊာ အသစ္တင္ဖို႔၊ သက္တမ္းတိုးဖို႔နဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြ ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာမွာ Myanmar3 font နဲ႔သာ ေရးသားရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားၿပီးပါက ေလွ်ာက္လႊာမွာ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြ မွန္ကန္မႈ ရွိ/မရွိ၊ တည္ဆဲဥပေဒအရ ညီၫြတ္မႈရွိ/မရွိကို ႐ုံးမွ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမွာျဖစ္ၿပီး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမယ့္ရက္ကို အေၾကာင္းျပန္ၾကားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို ဒီေနရာမွာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

-ေဝေဝ