အုတ္တြင္းျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးေတြ႕ဆုံၫွိႏႈိင္း

 

12 – 9 – 2018 ရက္ေန႕ 10:00 နာရီ အခ်ိန္တြင္ အုတ္တြင္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ရံုးတြင္ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးညီညီျမင့္ တိုင္းပါတီ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးသန္းေဌး တိုင္းေကာ္မတီဝင္ ဦးရဲျမင့္ထြန္းႏွင့္ဦးေအာင္ဝင္းထြန္း တို႕သည္အုတ္တြင္းျမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠဌ ျမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား နွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္နိုင္ေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္ ။