ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕အစဲကေလးေက်းရြာ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာေတြ႕ဆုံ

 

၅.၇.၂၀၁၈ရက္ေန႔ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ၊ နယ္ေျမတာဝန္ခံႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ေက်ာက္စရစ္ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ အစဲကေလးေက်းရြာအုပ္စုရွိ ရပ္မိ/ရပ္ဖမ်ား ပါတီဥကၠ႒၊ လူငယ္အမ်ိဳးသမီး၊ အမာခံပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာေတြ႔ဆံုၿပီးစာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဗလာစာအုပ္ႏွင့္စာေရးကရိယာမ်ား လွဴ ဒါန္းေပး ၿပီး သက္ႀကီးအဘိုးတစ္ဦးအား အလွဴ ေငြလွဴ ဒါန္းကုသိုလ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။