ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

 

ရန္ကုန္ ဇြန္ ၂၄

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္(ရန္ကုန္)တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စုေပါင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲက က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာ ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပါတီမ်ားအခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂ဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။