လီဗာပူးအသင္းကို ယူအီးအက္ဖ္ေအစြဲခ်က္တင္

ဥေရာပေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ုဳပ္ယူအီးအက္ဖ္ေအက မန္စီးတီးအသင္း၏ ဘတ္စ္ကား တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လီဗာပူးအသင္းကို စြဲခ်က္တင္လိုက္သည္။

လီဗာပူးပရိသတ္မ်ားမွာ မန္စီးတီးႏွင့္ ပြဲမတိုင္မီတြင္ မန္စီးတီးအသင္းစီးနင္းလာသည့္ ဘတ္စ္ကားကို အရာ၀တၳဳမ်ား၊ ပုလင္းမ်ားႏွင့္ ပစ္ေပါက္သြားခဲ့ၾကျပီး မီးပမ္းမ်ားႏွင့္ပစ္ေဖာက္ကာ လူအုပ္ၾကီးျဖင့္ ဘတ္စ္ကားကို ၀ိုင္းအံုတိုက္ခိုက္ သြားခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါျဖစ္ရပ္က ယူအီအက္ဖ္ေအ၏ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ ယူအီးအက္ဖ္ေအက လီဗာပူးအသင္းကို စြဲခ်က္တင္လိုက္ျပီး လီဗာပူးအေနျဖင့္ အန္းဖီးကြင္း တစ္စိပ္တစ္ပိုင္း ပိတ္ပင္ခံရႏိုင္သည့္ ပစ္ဒဏ္မ်ိဳးခ်မွတ္ခံရဖြယ္ရွိေနသည္။

-Ref; Sky sports