လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပါတီဝင္အင္အား ကြင္းဆင္းစိစစ္ေဆာင္ရြက္

 

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီ က စတင္ကာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အမွတ္(၁၆)ရပ္ကြက္သို႔ ကြင္း ဆင္း၍ ပါတီဝင္အင္အားစိစစ္ျခင္းႏွင့္ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကးေပး သြင္းေရး၊ ပါတီဝင္သစ္မ်ားတိုးပြားရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ(ယာယီ)ဥကၠ႒ ဦးေဇယ်ာေအာင္ ဦးေဆာင္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ ဦးျမင့္သိန္း၊ ဦးေမာင္ ေမာင္ျမင့္၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္ ဦးရဲဝင္းရွိန္ႏွင့္ ဦးေအာင္ဟန္ဦး တို႔လိုက္ပါၿပီးအမွတ္(၁၆)ရပ္ကြက္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားပူးေပါင္း ၍ ျပည္သူမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားသို႔ တစ္အိမ္ဝင္တစ္အိမ္ထြက္ ကြင္းဆင္းစိစစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္သား