လမ္းမေတာ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အာဟာရဒါနေကြၽးေမြး ေဆးပစၥည္းလွဴဒါန္း

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လမ္းမေတာ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ေဒၚသက္ထားလိႈင္ႏွင့္ပါတီေကာ္မတီမ်ားစုေပါင္း၍ ယခုလ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ေဒသႏၲရက်န္းမာေရး ေဆးခန္းသို႔လာေရာက္ေဆးကုသၾကသည့္လူနာမ်ားကို အာဟာရ ဒါနဆန္ျပဳတ္ႏွင့္ အီၾကာေကြးတိုက္ေကြၽးခဲ့ၿပီး ဆီးခ်ဳိတိုင္းေဆးဘူး လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
မ်ဳိးသန္႔(လမ္းမေတာ္)