“လူမွန္ေနရာမွန္၊ စစ္မွန္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ေပးၾကရန္” မိုးညႇင္းခရိုင္ နယ္ေျမတာ၀န္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးေလး ေျပာၾကား

“အိမ္ေထာင္ဦးစီးကို မည္သူမ်ွ တာဝန္ေပးခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မိသားစုတစ္စုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပီသစြာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ စိတ္ဓာတ္အျပည့္အဝနဲ႔ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပ ေစရန္ က်ားကုတ္က်ားခဲ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေၾကာင္း၊

ထိုနည္းတူ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၊ ေဒသတစ္ခု နိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားရွိၾကေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုမူ တာဝန္ေပး ခန္႔အပ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အဆိိုပါေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္မရွိဘဲ ၫႊန္ၾကားမွလုပ္မည္၊ ခိုင္းမွလုပ္မည္ ဆိုပါက ကိုယ္စားျပဳေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ပဲ ဟုတ္ကဲ့ေခါင္းေဆာင္ ဟန္ျပ ေခါင္းေဆာင္သာ ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားရဲ႕(နာယက) ဦးေအာင္သန္းထြဋ္ က်ိဳင္းတံုခရုိင္/ၿမိဳ႔နယ္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရွမ္းျပည္နယ္ (နာယက)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ (နာယက) ဦးေအာင္သန္းထြဋ္သည္ ဇြန္လ (၂၁) ရက္ နံနက္ (၈) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ က်ိဳင္းတံုခရုိင္/ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရက္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီ ေခါင္းေဆာင္၊ ဒု ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ပါတီ၏ ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေသးစိပ္ ေတြ႔ဆံု ညႇိႏိႈင္းျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ဗဟုိပါတီဥကၠဌ ဦးသိန္းစိန္ ေတြ႕ဆုံ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖဳိးေရးပါတီဥကၠဌ ဦးသိန္းစိန္သည္ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ အရန္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ဇြန္လ(၂၃)ရက္ နံနက္(၀၈:၀၀)နာရီခ်ိန္၌ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႕နယ္ ျပည္နယ္ပါတီရုံးခန္းမတြင္ မြန္ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ေတြ႕ဆုံအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတုိ႔ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၏ အႏွစ္သာရမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖဳိးေရးဦးစီးဌာနျဖင့္ လမ္း၊ တံတားမ်ား ေကာင္းမြန္လာေအာင္ႏွင့္ ေက်းရြာေဒသမ်ားတြင္ လၽွပ္စစ္မီးမ်ားရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္၊ လူတန္းစားမေရြး တယ္လီဖုန္း အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ၿပီး( က်န္းမာေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး)ကိစၥမ်ား ျပည္သူမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

ဇီးကုန္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီစည္းေ၀းႏွင့္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းေရး က်င္းပ

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး(အေနာက္ပိုင္း)၊ ဇီးကုန္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးကို ဇြန္လ (၂၂) ရက္ နံနက္ (၈) နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တိုင္း၊ ခရိုင္၊ ျမိဳ႔နယ္၊ ရပ္/ေက်းပါတီ (၃၄) အုပ္စုကိုယ္စားျပဳ ပါတီဝင္ေကဒါမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီစည္းေဝးပြဲက်င္းပ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီစည္းေဝးပြဲႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ဇြန္လ (၂၂) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီခြဲက ျမိဳ႕နယ္ပါတီအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ ခ႐ိုင္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ခ႐ိုင္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးႏွင့္ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရန္ကင္းျမိဳ႔နယ္ (၁၅)ရပ္ကြက္မွ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး စာတမ္းဖတ္ၾကားျခင္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးၾကျခင္း၊ မဲေပးေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ား စိတ္ဝင္စားစြာ တစ္ခဲနက္က်င္းပၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယဥကၠ႒သူရဦးေအးျမင္႕ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႔နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသို့တက္ေရာက္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ (စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ) သူရဦးေအးျမင့္သည္ ယမန္ေန႕ နံနက္ ၈နာရီခြဲက စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီး ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ဒီပဲယင္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္က်င္းပသည့္ ဒီပဲယင္း ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီအစည္း အေဝးသို႔တက္ေရာက္၍ လမ္းညႊန္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာကို အစြဲျပဳ၍ အမည္သစ္ေခၚေ၀ၚေစျခင္း အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီဟု ANP သေဘာထားထုတ္ျပန္

ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာကိုအစြဲျပ၍ အမည္သစ္ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းသည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP)က သေဘာထားထုတ္ျပန္သည္။

(၃၂)ႀကိမ္ေျမာက္ လူ႔အခြင့္အေရးညီလာခံတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီမ်ားအား ‘‘ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္စလင္အသိုင္းအ၀ိုင္း’ ဟု သံုးႏႈန္းရန္ အစိုးရက တိုက္တြန္းျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ANP က ဇြန္လ (၂၁) ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (more…)


ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား တုိက္႐ုိက္ထိေတြ႔ႏုိင္ရန္ ပြင့္လင္းလႊတ္ေတာ္ အမည္ရွိ website လႊင့္တင္မည္

ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား တုိက္႐ုိက္ထိေတြ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ ပြင့္လင္းလႊတ္ေတာ္ (Open Hllutaw) ဟု အမည္ေပးထားေသာ website တစ္ခုကို လာမည့္ဇူလုိင္အတြင္း လႊင့္တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

13442310_481536498716397_6359844057802119553_n

(more…)


“၂၁ ရာစုပင္လံု” ႏွင့္ “ရခုိင္ျပည္နယ္မွ မြတ္စလင္” တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ANP ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္း အေဝးျပဳလုပ္မည္

 “၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ” ႏွင့္ “ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္စလင္” အသံုးအႏႈန္းအပါအဝင္ ေဒသအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ရခိုင္ အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အစည္းအေဝးကို ဇူလိုင္(၁) ရက္မွစ၍ ႏွစ္ရက္ၾကာ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ တည္ရွိသည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ANP ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။ (more…)


ျမန္မာႏုိင္ငံသား မြတ္စလင္ေရွ႔ေနမ်ား အသင္းအား မွတ္ပုံတင္ျခင္းခြင့္မျပဳရန္ႏွင့္ အသင္းတည္ရွိမႈ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေရွ႔ေနမ်ားတုိင္ၾကား

ဇြန္လဆန္းအတြင္းကဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မြတ္စလင္ေရွ႕ေနမ်ားအသင္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္း အသင္း၏ မွတ္ပုံတင္ျခင္းအားခြင့္မျပဳရန္ႏွင့္ အသင္းတည္ရွိေနမႈအား ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေရွ႕ေနမ်ားက ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ တုိင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းတုိင္ၾကား စာကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းအတြင္းက မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေရွ႕ေနမ်ားက ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ လိပ္မူကာ တုိင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (more…)