ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံသို႔ EPS စနစ္ျဖင့္ ျမန္မာလုပ္သား ၁,၇၀၀ ေက်ာ္ပို႔ေဆာင္

ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံသို႔ ယခုႏွစ္ငါးလအတြင္း EPS စနစ္ျဖင့္ ျမန္မာလုပ္သား ၁,၇၈၃ ဦးကိုပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
ယင္းျမန္မာလုပ္သားမ်ားထဲတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္သားသစ္ ၅၈၃ ဦး၊ CBT ကုန္ထုတ္လုပ္သား ၁၈၀ ဦး၊ Re-entry ကုန္ထုတ္လုပ္သား ၃၆၂ ဦး၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္သားသစ္ ၅၅၁ ဦး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားသစ္ ၁၀၇ ဦး စုစုေပါင္း ၁,၇၈၃ ဦးပို႔ေဆာင္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ ၁၆၂ ဦးထပ္ေတြ႕

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေမ ၁၆ ရက္ည ၈ နာရီ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအ တည္ျပဳလူနာသစ္ ၁၆၂ ဦးထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေမ ၁၅ ရက္ည ၈ နာရီမွ ၁၆ ရက္ည ၈ နာရီအတြင္း ဓာတ္ခြဲနမူနာ ၁၀၃၆၀ ခုအားစစ္ေဆးခဲ့ရာ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္(၁၆၂)ဦးကိုေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိမႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာ(၁ ဒသမ ၅၆)ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ကိုဗစ္(၁၉)သံသယလူနာမ်ား၊ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာႏွင့္အနီးကပ္ထိေတြ႕ခဲ့သူမ်ားႏွင့္အသြားအလာကန္႔သတ္ထားရွိသူမ်ားအား ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါရွိ/မရွိ ဓာတ္ခြဲစစ္ ေဆးျခင္းအား ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယေန႔အထိ ဓာတ္ခြဲနမူနာေပါင္း(၁၀၅၃၀၂၄၃)ခုအားစစ္ ေဆးခဲ့ၿပီး ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ(၆၃၇၄၈၃)ဦး ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအား ေနအိမ္တြင္သီး ျခားထားရွိျခင္းႏွင့္ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ သီးျခားထားရွိ ကုသမႈ ေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့၍ ယေန႔အထိျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာသူ(၆၁၆၃၂၉)ဦးရွိၿပီျဖစ္ကာ ေသဆုံးသူ(၁၉၄၉၄)ဦး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။