လယ္ေဝးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ရပ္/ေက်းပါတီ ေတြ႔ဆံုပြဲက်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ လယ္ေဝးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအုပ္စု (၆၇) အုပ္စု ပါတီေကဒါ ပထမေခါင္းေဆာင္၊ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲကို ယခုလ (၈) ရက္ နံနက္ (၁ဝ) နာရီက လယ္ေဝးၿမိဳ႕ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ေဌး တက္ေရာက္၍ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

32655481-10072016

(more…)


ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးက်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ုိင္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးကုိ ဇြန္လ (၃ဝ) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီက ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႔နယ္ ေရႊၾကာပင္ ရပ္ကြက္ ေတာ္ဝင္ရတနာ လမ္း ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီျပန္လည္ျပင္ ဆင္ေရးအဖြဲ႔ အဖြဲ႔(၂)တာဝန္ခံ ဦးဇင္ေယာ္ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္း ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္ (ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႔နယ္) တာဝန္ခံ ေဒၚျမျဖဴမာ ဝင္းႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴးဦးဝင္းေဌးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

တပ္ကုန္းၿမိဳ႔နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစံု ညီအစည္းအေဝးသို႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေ၀လြင္ တက္ေရာက္ အားေပး

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကို ဇြန္လ (၂၉) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီက တပ္ကုန္းၿမိဳ႔နယ္ပါတီ႐ံုး အစည္း အေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရးအဖြဲ႔ (၁) နာယက ဦးေဝလြင္ႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ား၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ေဌးႏွင့္ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေႏြႏွင္း ေမာင္ ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

13528880_1719632091630637_689177193835831328_n13438914_1719632058297307_5672847099232961118_n

(more…)


လယ္ေဝးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပါတီမ်က္ႏွာ စံုညီအစည္းအေဝးက်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကို ဇြန္လ (၂၈) ရက္ နံနက္ (၁ဝ) နာရီက လယ္ေဝးၿမိဳ႕ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕(၂) နာယက ဦးဇင္ေယာ္ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီေကာ္ မတီဝင္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံ ဦးေဇာ္ေအာင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသိန္းတိုးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအုပ္စု ၆၇ အုပ္စု မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ ေရာက္ၾကသည္။

(more…)


ပုဗၺသီရိျမိဳ႔နယ္ ပါတီမ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းသို႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေ၀လြင္ တက္ေရာက္အမွာ စကားေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ပုဗၺသီရိျမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ ျမိဳ႔နယ္မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေ၀းႏွင့္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္းေရး အခမ္းအနားကို ဇြန္လ (၂၈) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီခြဲအခ်ိန္က ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီရံုး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမနာယက ဦးေ၀လြင္ တက္ေရာက္၍ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

13532995_683600838446142_1683132183205155296_n 13512060_683600908446135_2976229321741643286_n

(more…)


ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္/ေက်းမ်က္ႏွာစံုညီစည္းေ၀းသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဇယ်ာသီရိျမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ သေရစည္သူ ဦးလွေဌးဝင္းသည္ ယေန႔ (ဇြန္လ ၂၄ ရက္) နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္က ေဇယ်ာသီရိျမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ရပ္/ေက်း မ်က္နွာစုံညီ အစည္း အေဝးႏွင့္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။