ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး “သုခ၀တီ” သီလရွင္ (သင္) အမ်ဳိးသမီးပညာေရး ပရဟိတေက်ာင္း ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ရန္ အလွဴေငြႏွင့္ ဘာသာေရး စာအုပ္/စာေစာင္မ်ား လွဴဒါန္း

ဟသၤာတၿမိဳ႕၊ ကေနာင္စုရပ္ကြက္၊ သုခဝတီ သီလရွင္ (သင္) ပညာေရး ပရဟိတေက်ာင္း ယခင္ မူလတန္းအဆင့္အထိ သင္ၾကားပို႔ခ်ရာမွ မူလြန္ အဆင့္ တိုးခ်ဲ႕သင္ၾကားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ စာသင္သား (၁၄၅) ပါး ေက်ာင္းတက္ရန္ ေက်ာင္းေဆာင္ေဆာက္လုပ္ရာရန္ ေျမေနရာ အခက္အခဲ ေၾကာင့္ သံုးထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အလွဴေငြမ်ား လိုအပ္လွ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ေစတနာရွင္မ်ားမွလည္း ပါဝင္လႉဒါန္းလွ်က္ရွိၾကသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးမိသားစု ကိုယ္စား ၾကံခင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေရႊသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ၾကံခင္းၿမိဳ႕ ခ်မ္းသာႀကီးေစတီေတာ္ ေျမာက္ဘက္ လိုဏ္မုခ္အတြင္း သီတင္းသံုး ကိန္းဝပ္လ်က္ရွိေသာ ဆင္းတုေတာ္ျမတ္အား ေရာင္ေတာ္ဖြင့္ ေရႊသကၤန္း ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းရန္အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း ရွစ္ေသာင္းကို ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးႏွင့္ ဇနီး ေဒၚနီနီဝင္း မိသားစုတို႔က လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

ပါတီရွင္သန္ခိုင္မာရန္ “ကိုယ္တိုင္ယုံၾကည္မႈ၊ ယုံၾကည္သည့္အတိုင္း လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္သည့္ ခံယူမႈႏွင့္ မိမိတို႔ယုံသလို ခံယူသလို ျပည္သူမ်ား လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ စည္း႐ုံးေရး” တို႔သည္ အဓိကက်

“မိမိတို႔ ပါတီဝင္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရရွိေရး အတြက္ အင္တိုက္အားတိုက္ ႀကိဳးစား ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တတ္စြမ္းသေရြ႕ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၾက သည့္အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ကိုယ္စား အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသံုး သပ္ၿပီး ျပဳျပင္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္ ယုံၾကည္မႈ၊ ခံယူမႈမ်ားျဖင့္ ပါတီဝင္အျဖစ္ ခံယူထားၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊