ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္ရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ဆန္မ်ားလွဴဒါန္းမႈ


ဟသၤာတခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးေဌးဦးေတြ႕ဆံု

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ဦးေဌးဦး သည္ ယခုလ ၂ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဟသၤာတၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံး၌ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ရီ၊ ဟသၤာတခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း စည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံသည္။
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ား သည္ ပါတီက ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္၊ မူဝါဒ၊ လမ္းစဥ္မ်ား ျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိး၊နယ္ေျမအက်ိဳး လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ဆႏၵျပဳဝင္ ေရာက္လာၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီသည္ ပါတီသက္တမ္း ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔သာ ရွိေသာ္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအသင္းဘဝကပင္ႏိုင္ငံ ရဲ႕အေရးအရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးႏိုင္ရန္အတြက္ အသင္းအျဖစ္ တည္ရွိစဥ္ကပင္ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲၿပီး ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးေနသည့္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ ရွင္သန္ခိုင္မာ ေရးအတြက္လည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ယုံၾကည္ ခ်က္စြဲျမဲခိုင္မာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾက ရန္လိုသကဲ့သို႔ မိမိတို႔ယုံၾကည္မႈ ပိုမိုစြဲျမဲခိုင္မာေအာင္လည္းႀကိဳးပမ္း ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊မိမိတို႔ပါတီသည္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္စုစည္းဖြဲ႕စည္းထား ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္တိုင္း အလုပ္ညီၫြတ္မႈရွိ ရန္၊ အလုပ္ညီၫြတ္မႈမွ မူဝါဒေရးရာ ညီၫြတ္မႈရွိရန္၊ မူဝါဒ ညီၫြတ္မႈမွ သေဘာတရားေရးရာ ညီၫြတ္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေန ၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္ တိုင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အရည္ အခ်င္းမတူညီၾကေၾကာင္း၊ အရည္ အခ်င္းမတူသူမ်ားကို ယုံၾကည္မႈ ျဖင့္ စုစည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ယုံၾကည္သကဲ့သို႔ ပါတီဝင္ မဟုတ္သူမ်ားကိုလည္း ယုံၾကည္ ေအာင္ မိမိလုပ္ေဆာင္ေနသည္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္လို အပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူအထင္မွား အျမင္မွားျဖစ္ႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ားကို အမွန္သိျမင္လာေအာင္ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ျပည္သူ မ်ားအမွန္သိရန္ ပါတီဝင္မ်ားက ဆင့္ကဲဆင့္ကဲေျပာၾကားသြားရန္လိုေၾကာင္း၊ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္၊ စုေပါင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၊ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုေၾကာင္း၊ ပါတီတြင္း စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို တိုးတက္ခိုင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ ၿပီး ျပည္သူလူထုအတြင္း စည္း႐ုံး မႈကိုလည္း တိုးတက္ရရွိေစရန္ အတြက္ ပါတီဝင္တိုင္းက ေဆာင္ ရြက္သြားရန္ လိုေၾကာင္း၊ ပါတီ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ စုစည္းညီၫြတ္ေသာ အင္အားျဖင့္ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ တိုက္တြန္းမွာၾကားသည္။
ထို႕ေနာက္ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ရီက ပါတီျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းကိစၥမ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္လ်က္ရိွေသာ ၿမိဳ႕ေပၚအမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ ေနျပည္သူမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌဦးျမင့္အုန္း၊အတြင္းေရးမႉး ဦးေဌးမင္းလြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား အမွတ္(၁)ရပ္ ကြက္၊အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္မွပါတီအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ၉.၈.၂၀၁၆ရက္ေန႔နံနက္၁၀နာရီအခ်ိန္မွစတင္၍ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္လ်က္ရိွေသာအိမ္ေထာင္စု(၁၄၄)စုအား အိမ္တိုင္ရာေရာက္သြားေရာက္ၿပီး ဆန္ မ်ားလႉဒါန္းပံ့ ပိုးကူညီေပးခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရိွပါသည္။


ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးသို့ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးတက္ေရာက္

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး ပါတီမ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးႏွင့္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရး အခမ္းအနား ကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ တြင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ဦးသိန္းေအာင္၊ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးစိုးႏိုင္၊ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးဦးသန္းထြန္းႏွင့္တကြ ဖိတ္ၾကားထားေသာျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အျခားဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအင္အား ၁ဝဝ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး ဟသၤာတခ႐ိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အလုပ္အမႈ ေဆာင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းစည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၂) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁ဝ)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဟသၤာတၿမိဳ႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံး၌ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ရီ၊ ဟသၤာတခ႐ိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းစည္း႐ုံး ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပါသည္။

ဧရာဝတီျမစ္ေရကို အံတုဖို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးတို႔ ကူညီစို႔….

ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ယေန႔ (ၾသဂုတ္ ၄ရက္) နံနက္ (၇) နာရီ (၃၀) မိနစ္အခ်ိန္မွစတင္၍ မရမ္းေခ်ာင္းေရကာတာ ကမ္းထိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္….

Credit – Aung Ko Phyo


ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး ဟသၤာတၿမိဳ႕ အမွတ္(၅၇ဝ) ၿမိဳ႕မယာဥ္ အဖြဲ႔အစည္း၊ အသင္းသားမ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ ေတြ႔ဆုံပြဲႏွင့္ အသင္းဝင္ သားသမီးမ်ားအား ပညာေရးအေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ေန႔၊ ညေန(၄)နာရီအခ်ိန္ တြင္ ဟသၤာတခ႐ိုင္ စကၡဳပါလာဒိေဖာင္ေဒးရွင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းထြန္း၊ ဟသၤာတခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးညြန္႔လိႈင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဟသၤာတၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အလုပ္အမွဳ႕ေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ဟသၤာတၿမိဳ႕၊ တာငါးဆယ္ေတာင္ရပ္ကြက္ စေနပါတ္သံဃာဒါနဆြမ္းေလာင္း အသင္း ဓမၼာ႐ုံ၌ ျပဳလုပ္ေသာ အမွတ္(၅၇ဝ) ၿမိဳ႕မယာဥ္ အဖြဲ႔အစည္း အသင္းသားမ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ ေတြ႔ဆုံပြဲ ႏွင့္အသင္းဝင္သားသမီးမ်ားအား ပညာေရး အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ ပါသည္။

New Picture (1)

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ အမွတ္(၅၇ဝ)ၿမိဳ႕မယာဥ္အဖြဲ႕ အစည္း အသင္းသားမ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ေတြ႔ဆုံပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားေနစဥ္

(more…)


ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး ဟသၤာတၿမိဳ႕ “ခိုလႈံရာ” ခုိကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ အလွဴေငြေပးအပ္

ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁) ရက္ေန႔၊ ေန႕လည္(၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဟသၤာတခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးညြန္႔လိႈင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဟသၤာတ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးညြန္႔ဦးႏွင့္အလုပ္အမွဳေဆာင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ႏွင့္အတူ ဟသၤာတၿမိဳ႕ ကေနာင္စုရြာမလမ္းရွိ “ခိုလႈံရာ” ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ သြားေရာက္၍ အက်ိဳးေဆာင္ အဖြဲ႔ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံပါသည္။

ငါးသိုင္းေခ်ာင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရန္ အစုအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္

ဧရာ၀တီတို္င္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ခရိုင္၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႔နယ္၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီရံုးတြင္ ၾသဂုတ္လ (၃) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္က ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၀င္မ်ားေတြ႔ဆံု၍ ငဝန္ျမစ္ေရ စုိးရိမ္ ေရမွတ္ေက်ာ္လြန္ေန၍ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ကာကြယ္ျခင္း၊ ပံ့ပုိးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ တုိင္းပါတီသုိ႔ ဆက္သြယ္တင္ျပေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ၂၄ နာရီ ဂ်ဴတီထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ ရပ္/ေက်းအလုိက္ အစုအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၀ါးခယ္မၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ဧရာ၀တီတို္င္းေဒသႀကီး၊ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုးတြင္ ၾသဂုတ္လ (၃) ရက္ နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ အစည္းအေဝးအား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒က ဇူလိုင္လ (၁) ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တိုင္း၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီအစည္းအေဝးတြင္ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး၏ လမ္းညႊန္မွာၾကားခ်က္မ်ား၊ ပါတီဗဟိုအတြင္း ေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။