ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႔နယ္ ရပ္/ေက်း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ရခိုင္ျပည္နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီက ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ရပ္/ေက်းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးအစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။

(more…)


“အမ္း” ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ မွ ေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ၀န္းရံသူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

 

ဧၿပီလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အတြက္ မိမိပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ ျပည္နယ္ ပါတီဥကၠ႒မွ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ၀န္းရံသူမ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ မတ္လ (၄) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီ အခ်ိန္က ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အဆင္ေျပစြာ စာေမးပြဲေျဖဆိုႏုိင္ေရး မာန္ေအာင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး

 

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ၾကည္ ဦးေဆာင္၍ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုၾကမည့္ ေဝးလံ ေခါင္ ပါးေသာ ေက်းလက္ေဒသ မ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားကို ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား အဆင္ေျပ စြာ ေနထိုင္ေရး၊ စားေသာက္ေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း အဆင္ေျပစြာ ေကြၽး ေမြးေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံးမွ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ ရြက္ ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

(more…)


က်ိႏၲလီၿမိဳ႔နယ္ပါတီ လပတ္ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ က်ိႏၲလီၿမိဳ႕ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လပတ္ညိႇႏႈိင္း အစည္းအေ၀း ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္ က်င္းပရာ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ ေဒၚခိုင္ဇင္ဦး၊ သံတြဲခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ဂြယ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္ မတီ၀င္မာ်း၊ က်ိႏၲလီၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 

(more…)


ဂြၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဂြၿမိဳ႔နယ္ ျပည္​​ေထာင္​စုၾက့ံခိုင္​​ေရးႏွင္​့ ဖြြံ႔ၿဖိဳး​ေရးပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၏ လပတ္​ပံုမွန္အစည္​းအ​ေ၀းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။

 

(more…)


ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ့ရွိ ၿမိဳ့မိၿမိဳ႔ဖမ်ား၊ စစ္ေတြ ေျမာက္ဦး ေမာင္ေတာ ခ႐ုိင္အတြင္းရွိ ပါတီဝင္မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲ အမွာစကားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

  • ျပည္နယ္၊ တိုင္းအလိုက္ ပါတီဦးေဆာင္မႈေနရာမ်ား ပါတီ ဝင္မ်ားကို နယ္ေျမခံတုိင္းရင္းသားအမ်ားစုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား။
  • ျပည္နယ္၏အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ တုိးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းကို ျပည္နယ္သားမ်ားက ဦးေဆာင္ဖန္တီးႏိုင္ ေစရန္ ရည္ရြယ္။
  • ပါတီဌာနခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္ကို ပံ့ပိုးေထာက္ကူေပးရန္ သာျဖစ္။
  • ယင္းအခ်က္က ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးပါတီမဟုတ္ေၾကာင္းထင္ရွား။
  • လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွားအယြင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ား သည္ ယေန႔ကာလ ပုဂိၢဳလ္မ်ား လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ျခင္းမရွိ။

ဂြၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

 

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဂြၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၏
လပတ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။
အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚခိုင္ဇင္ဦး၊ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရံေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္ေက်းေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။

ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး သံတြဲ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ုိင္ရွိပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ေျပာၾကားေသာ အမွာစကား မွေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

 

(၁) ျပည္ေထာင္စုတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးအတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မူလတုိင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝင္ က်န္တုိင္းရင္းသားအားလုံး ေရပက္မဝင္ေသာ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ရွိရန္ အထူး လုိအပ္ ေနျပီျဖစ္။

(၂) ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုတုိ႕၏ လုံျခံဳေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရးတုိ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စု၏ စုေပါင္းအားျဖင့္သာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး သံတြဲ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္ရွိ ျပည္နယ္ ခ႐ုိင္ ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ပါတီဝင္မ်ား ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံ

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲခ႐ုိင္အတြင္းရွိ ပါတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲကို ယေန႔မြန္းလြဲ ၃နာရီက သံတြဲခ႐ုိင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးႏွင့္အတူ ဗဟိုအတြင္း ေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌး၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံဦးေမာင္ေမာင္အုန္း၊ ဗဟို ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေထြးလွ၊ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္၊ သံတြဲခ႐ိုင္ရွိ ပါတီ ဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ၁၅ဝ ခန္႔တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး အမ္းၿမိဳ႔နယ္ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ၁၅.၂.၂၀၁၇ ေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ အမ္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ား ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့၍ ပါတီဥကၠ႒ႀကီးမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

(more…)