ထားဝယ္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးသို႔ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး တက္ေရာက္

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ခ႐ုိင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကုိ ဇြန္လ (၁၈) ရက္ နံနက္ (၈) နာရီခြဲက တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပ ခဲ့သည္။

Htar We3

(more…)


တိုင္း၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီစည္းေ၀းက်င္းပႏိုင္ေရး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ တိုင္း၊ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ (၁၃) ရက္ နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္က ထား၀ယ္ၿမိဳ႔ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္မး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပါတီ ဗဟိုအရံေကာ္မတီ၀င္ ဦးသန္းေအာင္က မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားမႈကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရျဖဴျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ေက်းရြာအုပ္စု အမာခံပါတီေကဒါမ်ားေရြးခ်ယ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထား၀ယ္ခရိုင္၊ ေရျဖဴၿမိဳ႔နယ္ ကံေပါက္ေဒသ၊ ဖားေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အမာခံေကဒါမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ပြဲကို ေတာင္အင္း ေက်းရြာ ပါတီ၀င္ ဦးတင္ေအး ေနအိမ္၌ ယခုလ (၃)ရက္ နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္က က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ရာ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္၀င္း (၁) တက္ေရာက္၍ ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။