ပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးကုိ မီဒီယာမွေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ဗမာတုိင္းရင္းသားႏွင့္ပတ္သက္လုိ႕ ေရးသား ျခင္းႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ဗမာပါတီမဟုတ္လုိ႕ဆုိျခင္း စသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး၏ ရွင္းလင္းေျဖၾကားမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

 

(more…)


“ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆိုတာ ပရဟိတစိတ္ရွိတဲ့သူေတြ၊ လူမႈေရးစိတ္ဓာတ္ ရွိတဲ့သူေတြ ဒီလိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြမွ လုပ္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္တယ္”

 

တခ်ိဳ႕ေတြက ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆိုတဲ့အလုပ္ဟာ လူညစ္ပတ္ေတြ လုပ္တဲ့ အလုပ္လို႔ ၿဗိတိသွ်အရာရွိႀကီးတစ္ဦးက သူ႔ဘာသာသူ ေျပာတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဘယ္ဟုတ္မလဲ သူေတာ္စင္ေတြမွ လုပ္ႏိုင္တာ။ ဒီလိုေတြ အျငင္းပြားၾကတာရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ႏိုင္ငံေရး အလုပ္ဆိုတဲ့ကိစၥဟာ ကိုယ္သာ အစိုးရျဖစ္လာရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုျခံဳေရး အရာအားလံုးကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ဆႏၵရွိတဲ့ သူေတြလုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျပာရရင္ ပရဟိတစိတ္ရွိတဲ့သူေတြ၊ လူမႈေရးစိတ္ဓာတ္ ရွိတဲ့သူေတြ ဒီလိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြမွ လုပ္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္တယ္။

ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာမ်ား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ေျဖၾကားခ်က္မ်ား

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ ၾသဂုတ္ (၂၄) ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲခန္႔ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံ(၂ဝ၁၆) သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးတို႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီသမွ် ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေႏွးဟန္ရွိေသာ္လည္း ေသခ်ာေပါက္ေအာင္ပြဲဆီသို႔ ခ်ီတက္ေန သည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံကို ဦးတည္ခ်က္ ငါးခ်က္ႏွင့္ က်င္းပေနတယ္ခင္ဗ်ား။ အဲဒီဦးတည္ ခ်က္မ်ားကေတာ့-
(၁) ယုံၾကည္မႈကို အေျချပဳေသာ ပါတီတြင္းစည္း လုံးညီညြတ္မႈခုိင္မာေရးႏွင့္ ျပည္သူအတြင္း စည္း႐ုံးမႈကို ပိုမိုထက္ျမက္လာေစေရး။
(၂) ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ခိုင္မာေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး။
(၃) ျပည္သူမ်ား၏လူမႈစီးပြားဘဝ ပိုမိုတုိးတက္ ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ေရး။
(၄) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိေစေရးအတြက္ ပါတီဝင္မ်ားက ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရး။
(၅) တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို အေျခ ျပဳေသာ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ အဓြန္႔ရွည္ တည္တ့ံေရးအတြက္ ပါတီဝင္မ်ားက တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ျဖစ္သည္ခင္ဗ်။
ဆုိရရင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ၈.၆.၂ဝ၁ဝ မွာ စတင္မွတ္ပုံတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္ကို မွတ္မိေန ပါတယ္။ဒီေန႔ဆိုရင္ ခုနစ္ႏွစ္ကာလေရာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ တယ္။ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း ႀကီးကိုအေျချပဳၿပီး ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ ပါတီ၏သက္တမ္းသည္ ၂၄ ႏွစ္ရွိသည္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
အသင္းႀကီးကို စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္အခ်ိန္ ကာလကို ျပန္ေျပာင္းၾကည့္ပါက ဒီမိုကေရစီေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို တြင္တြင္ႀကီး ဟစ္ေၾကြးၿပီး ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္ဖန္တီးမႈမ်ားကို အေျချပဳ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့၊ ဥပေဒမဲ့၊ မင္းမဲ့စ႐ိုက္မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္ျပားခဲ့ရသည့္ တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပ်က္ စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ သည္ကို ေတြ႕ရတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ လာေအာင္ ရွင္းလင္းလႈံ႔ေဆာ္ စည္း႐ုံးေရးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပကတိျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနအရ အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္လာခဲ့တယ္ခင္ဗ်။
အမွန္မွာ သမုိင္းေရးလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အသင္းႀကီးထူေထာင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္တယ္။ အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္အဆင့္ဆင့္ေသာ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား အရည္အခ်င္းျပည့္ဝစြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ အေျခ အေနကို မ်က္ျခည္မျပတ္သိရွိေစရန္ႏွင့္ ျပည္ ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ျပန္႔ ပြားလာေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ ဗဟိုအဆင့္သင္တန္းမ်ား၊တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရတယ္။ အသင္း ဝင္မ်ားကလည္း ျပည္သူ႕အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စာဖတ္ဝိုင္းမ်ား၊အားကစား၊သာေရး၊နာေရးကူညီ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကတယ္။
အမွန္ဆိုရရင္ အသင္းႀကီး၏ရည္ရြယ္ခ်က္ သည္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး၊ အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ျမင့္မားေရးကို ေရွး႐ႈလ်က္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ဓာတ္ရွင္သန္ထက္ျမက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာ သည့္ေခတ္မီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္ေပၚေရးတို႔ပင္ျဖစ္ တယ္ခင္ဗ်။
ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးကိုအရင္းခံၿပီးခ်မွတ္ ထားသည့္အသင္းႀကီး၏ရည္ရြယ္ခ်က္ငါးရပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္ခရီးလမ္းတြင္ ထာဝစဥ္ဦး ထိပ္ပန္ဆင္သြားရမည့္အမ်ဳိးသားေရးဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားျဖစ္ ပါတယ္။ ေျပာရရင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ အသင္းႀကီးကို အေျချပဳ ၿပီး အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈရရွိခဲ့တယ္ဆိုတာ သိရွိရတယ္။ အစိုးရ အဖြဲ႕သည္လည္း ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။
ေျပာရရင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဆိုသည္ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္သာ ဖြဲ႕စည္းၾကရတယ္။ လူနည္းစုျဖစ္ သလို လူမ်ားစုလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြင္း တူညီေသာ ယံုၾကည္ ခ်က္မ်ားျဖင့္ ပါဝင္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကသည့္အျပင္’ျပည္သူမ်ား ဘာလိုအပ္သလဲ၊ ဘာေတြကိုျဖည့္ဆည္း ေပးမည္လဲ၊ႏုိင္ငံ၏အဓိက က်ေနရာက ငါတုိ႔ဘယ္လိုတာဝန္ေတြယူရမလဲ’ ဆိုၿပီး ျပည္သူအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ဆိုသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။
”ဒီေတာ့ကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီဆိုတဲ့သေဘာကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ဖို႔လိုတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဗမာျပည္မွာ အရင္တုန္းကရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဆန္းစစ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ပုတ္ခတ္လိုတဲ့သေဘာမ်ဳိးမဟုတ္ ဘဲနဲ႔ေျပာရရင္ အမွန္စင္စစ္ ပါတီသေဘာရယ္လို႔ သိပ္မေခၚႏိုင္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးစကားေျပာမယ္ဆို လို႔ရွိရင္ ဏနမ်သညေူ ြမသကစ ေတြပဲ ဘာမွ်စနစ္ တက်နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာ မဟုတ္ဘူး”ဟု ေျပာ ခဲ့သည္ကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။
(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၂၃-၁-၆၄)ဖဆပလ ျပည္လုံးကြၽတ္ညီလာခံ)
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ရာ ပါတီ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္း စနစ္တက်ေရးဆြဲထား သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္၊ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ပါတီ၏သႏၷိ႒ာန္၊ ပါတီ၏မူဝါဒ မ်ား၊ ပါတီ၏ဦးေဆာင္မႈ အခန္း၊ ပါတီ၏လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား(အမ်ဳိးသားေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ႏိုင္ငံျခား ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ လူ႔ အခြင့္အေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ တုိင္းရင္းသားေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ေတာင္သူလယ္သမားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္၊ အလုပ္သမားေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္၊ ပညာေရးဆုိင္ရာလုပ္ ငန္းစဥ္၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္) ပါတီ ၏သေဘာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း တုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာထား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာထား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ သေဘာထား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ သေဘာထား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ သေဘာထား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ သေဘာထား၊ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ သေဘာထား၊ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ သေဘာထား၊ တုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာထား၊ ဘာသာ ေရးဆုိင္ရာသေဘာထား စသည္ျဖင့္ အတိအလင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္း တြင္ ေရးဆြဲထားတာ ေတြ႕ရတယ္။
ထို႔ျပင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားတြင္ ရွိရမည့္ အရည္အခ်င္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္၊ ပါတီဝင္မ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား၏က်င့္ဝတ္ မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားလိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား၊ ပါတီဝင္တစ္ဦး၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားအျပင္ ပါတီအဖြဲ႕ အစည္းအဆင့္ဆင့္ (တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေက်းရြာ ပါတီအဖြဲ႕၊ အေျခခံအဖြဲ႕)၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ဖြဲ႕စည္း ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း စနစ္တက်ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားတယ္ခင္ဗ်။
ဆက္ၿပီးဆိုရရင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဖြဲ႕စည္း ပုံမွာ ဗဟိုဌာနႀကီးမ်ား၊ ဗဟိုေရးရာေကာ္မတီမ်ား၊ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္း၊ ေမာ္ကြန္းတိုက္၊ စာၾကည့္တုိက္တို႔ကိုလည္း စနစ္ တက်ထည့္သြင္းေရးဆြဲၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ ေနၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ရသဗ်။
ဆိုရရင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသည္ မခံခ်င္၍ လူစုၿပီးဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမဟုတ္ မူဘဲ လက္ေတြ႕က်ၿပီး မွန္ကန္ေသာ မူဝါဒ၊ စစ္မွန္ေသာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ ဆီေလ်ာ္အပ္စပ္လိုက္ ေလ်ာညီေထြေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေျခခံလ်က္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပည္သူ မ်ားႏွင့္ လက္တြဲလ်က္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဖာ္ေဆာင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ပါတီျဖစ္သည္ကို ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရတယ္။
ယခုအခါ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ပါတီ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ပါတီက်စ္ လ်စ္ခိုင္မာၿပီး အင္အားပိုမိုေတာင့္တင္းခိုင္မာ ေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအက်ဳိးကို သယ္ပုိးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ သည့္၊ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲ သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးျဖစ္ေစရန္အဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီ ညီလာခံကို က်င္းပလ်က္ရွိေနသည္ကို သိရွိေန ရတယ္။
အမွန္ဆိုရရင္ ႏုိင္ငံအေရးကို ႐ႈေမွ်ာ္ေတြး၍ ႏိုင္ငံေရးကို အားေပးၾကရမည္ျဖစ္သည္။တစ္နည္း အားျဖင့္ ႏုိင္ငံအေရးဟူေသာ ႏုိင္ငံေရးကို လြတ္ လပ္စြာရွင္သန္ခြင့္ေပးရပါမည္။ ဤသို႔မဟုတ္ ပါက ႏိုင္ငံေရးကို အပုပ္ခ်၊ ႐ႈတ္ခ်ထိုးႏွက္၊ ေခ်ဖ်က္ေနမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးသည္ စိမ္းလန္း စိုျပည္လာမည္ မဟုတ္ပါဘူး။ပြင့္လင္းစြာဆိုရရင္ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းေပၚထြက္ရန္ ေဝးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တုိင္းျပည္ႏိုင္ငံတစ္ခုသည္ ႏုိင္ငံေရးသမား ေကာင္းတို႔ကို ေမြးထုတ္ေပးရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းဆိုသည္ တုိင္းျပည္ကိုခ်စ္ ေသာ၊ ႏိုင္ငံကိုျမတ္ႏိုးေသာ ႏိုင္ငံသားေကာင္း ရတနာသာျဖစ္ပါတယ္။အမိႏုိင္ငံကို ျမတ္ႏိုးတြယ္ တာ တန္ဖိုးထားေသာ၊အမိႏိုင္ငံကိုကာကြယ္ေသာ၊ အမိႏိုင္ငံကို အစဥ္အျမဲခ်စ္ခင္ၿပီး၊ အမိႏုိင္ငံ ထာဝရလွပေစရန္ရည္သန္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ လိုေသာ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းမ်ားသည္ အမိႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းမ်ားျဖစ္ပါမယ္။
ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုသည္မွာ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး ခ်င္းဆိုင္ရာအေရးျဖစ္ပါတယ္။ မည္သူကမွ် သတ္မွတ္ေပး၍ မရႏိုင္ပါ။ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ သူတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားဟုသတ္မွတ္ၾက တယ္။ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရားအေတြးအေခၚ၊ လူတန္းစားအေရးႏွင့္ အာဏာ စသည္တုိ႔ကုိ ကြၽမ္းက်င္စြာကိုင္တြယ္ႏိုင္သူမ်ားကုိလည္း ႏိုင္ငံ ေရးသမားဟု ေခၚၾကတယ္။ အမ်ဳိးသားေခါင္း ေဆာင္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ႏိုင္ငံ အတြင္း ျပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားလာ ၿပီး တစ္တိုင္းျပည္လံုးရွိလူတိုင္း ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ားျဖစ္လာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၃.၁.၄၆ ရက္ ေန႔ ဖဆပလျပည္လံုးကြၽတ္ညီလာခံတြင္-
”ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ တစ္ခါတစ္ရံမွ အစည္း အေဝးလုပ္ၿပီးေတာ့ စင္ျမင့္ေပၚက ေျပာတဲ့လူက ေျပာ၊ နားေထာင္တဲ့လူက နားေထာင္တဲ့ကိစၥမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ အျမဲတမ္းအားျဖင့္ တစ္တိုင္းျပည္ လံုးမွာရိွတဲ့ တိုင္းသူျပည္သားေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာအက်ဳိးေတြကုိ ဆိုင္သလိုဖြဲ႕စည္းၿပီး ေတာ့ကာ၊ မိမိတို႔ျပႆနာေတြကုိလုပ္ၿပီးေတာ့ကာ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အျမဲတမ္းလုပ္ေနတဲ့ ကိစၥ၊ ဒီေတာ့ကာ အားလံုးလူေတြရဲ႕ အက်ဳိးကိစၥ၊ လူေတြရဲ႕ႏိုင္ငံေရး၊ ဒီေတာ့ အဲဒီလိုျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုေတာ့ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာအဖြဲ႕ေတြက ၾကည့္ၿပီးထိန္းထားမွသာ လူေတြလည္း ႏိုင္ငံေရး မွာ အျမဲတမ္းစိတ္ပါဝင္စားၿပီးေတာ့ တစ္တိုင္း ျပည္လံုးေပၚမွာရွိတဲ့လူေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးသမား ျဖစ္လာေအာင္၊ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားလာေအာင္ ဒီလိုအဖြဲ႕ေတြဖြဲ႕ရမယ္”ဟု မိန္႕ၾကားခဲ့ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီဖြဲ႕ျခင္းသည္ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္း ျခင္းအေပၚ အေျခခံၿပီး ဖြဲ႕စည္းလွ်င္ ယင္းပါတီ သည္ ေရရွည္မတည္ျမဲပါ။ မွန္ကန္ေသာမူဝါဒ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စနစ္တက်ေရးဆြဲထားေသာ ပါတီဖြဲ႕စည္းပံု စည္းမ်ဥ္းရွိၾကရမယ္။ သုိ႔မဟုတ္ ပါက ဟိုေနရာတစ္မ်ဳိးေျပာ၊ သည္ေနရာတစ္မ်ဳိး ေျပာ၊ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ကတိေတြကုိ ျပည္သူသေဘာ က်ေအာင္ေျပာၿပီး လက္ေတြ႕လည္းမပါလွ်င္ ယင္းပါတီသည္ ၾကာရွည္မျမဲ၊ ေပ်ာက္ကြယ္သြား ႏိုင္ပါတယ္။
စနစ္က်ေသာ ပါတီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္း မ်ဥ္း၊ လက္ေတြ႕က်ၿပီး မွန္ကန္ေသာမူဝါဒ၊ စစ္ မွန္ေသာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊ မိမိႏိုင္ငံ၏ပကတိ အေျခအေနျဖင့္ ဆီေလ်ာ္အပ္စပ္လိုက္ေလ်ာညီ ေထြေသာလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ သေဘာထားျဖင့္ ဒီမို ကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္အတူ လက္တြဲတည္ေဆာက္ေဖာ္ေဆာင္သြား မည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။
တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရရွိေန ေသာျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ျပည္သူ႕လိုအပ္ခ်က္ ဆႏၵႏွင့္ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္ေနေသာ ေအးခ်မ္းသာ ယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံသစ္ထူေထာင္ေရးပန္းတိုင္ကို တစိုက္မတ္မတ္ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္လို႔ ယံုၾကည္ရပါတယ္။
ေရွ႕အဖို႔တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပကတိအေျခ အေနတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသည္ အခက္အခဲ မ်ားကို ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို မုခ်မေသြ ရလာမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမရလွ်င္ မျဖစ္ေတာ့ေသာ သမိုင္းေပးဘဝေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ေအာင္ပြဲမ်ားဆီသို႔ ဦးလည္မသုန္ခ်ီတက္ေနမည္သာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာလိုပါတယ္။
ေႏွးဟန္ရွိေသာ္လည္း ေသခ်ာေသာေအာင္ပြဲ မ်ားဆီသုိ႔ ခ်ီတက္ေနေသာေအးခ်မ္းသာယာေခတ္ မီဖြံ႕ၿဖိဳး၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသစ္ထူေထာင္ေရးကာလ တြင္ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ပါတီဝင္ မ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားသည္လည္း တစ္ႏွစ္ ထက္တစ္ႏွစ္ပို၍ပို၍သာလွ်င္ တိုးတက္ကာ ျမင့္မားလာမည္ျဖစ္ပါတယ္။ တိုးတက္ေအာင္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္၊ ေအးခ်မ္းသာယာေအာင္ မႀကိဳးစား ခ်င္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ လမ္းခရီးမွာပင္ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကမည္သာျဖစ္ပါတယ္။
ခ်ဳပ္၍ေျပာရလွ်င္ ေရွးလာမည့္ႏွစ္မ်ားသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ေအာင္ပြဲမ်ားကို ေစာင့္ႀကိဳေန မည့္ႏွစ္မ်ားသာလွ်င္ျဖစ္ၾကမည္သာပင္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီညီလာခံ တက္ေရာက္သည္႕ကုိယ္စားလွယ္ႏွင္႕ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေဒၚဝါဝါေထြးရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ
• ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွာ ဘယ္အခ်ိန္ ကတည္းကစတင္ပါဝင္ခဲ့ပါသလဲ။

ကြၽန္မက ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ အသင္းကတည္းက ဝင္ေရာက္ခဲ့ ၿပီး ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ ပါတီအျဖစ္ ဆက္သြားေတာ႔လည္း ပါတီဝင္ အျဖစ္နဲ႔ လက္ရွိအခ်ိန္ထိပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ညီလာခံ တက္ေရာက္ေနသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေဒၚေအးမာခင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒

• ညီလာခံပါတီ ညီလာခံတက္ ေရာက္ဖို႔ လာေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပံုနဲ႔ ပါတီမွာ တာဝန္ယူထားမႈအပိုင္း ေလး သိခ်င္ပါတယ္။
ကြၽန္မက ရခိုင္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳ ဒီညီလာခံကို လာ ေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မ ဒီပါတီကို အသင္းဘဝကတည္း က ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းကို ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ပါတီကူး ေျပာင္းတဲ့အခ်ိန္က ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ မတီဝင္အျဖစ္ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲမွာက်ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္နဲ႔ တာဝန္ေတြထမ္းရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၂ဝ၁၆ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးမွာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္ၿပီးေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ ရတာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီညီလာခံ တက္ေရာက္ေနသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

ဦးၫြန္႔ဝင္း ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒

• ဆရာလက္ရွိပါတီမွာတာဝန္ ယူထားတဲ့က႑ကိုသိလိုပါတယ္။ အရင္ကေရာ ဘယ္တာဝန္ေတြကို ယူခဲ့ပါသလဲ။
ျပီးခဲ့တဲ့ ျမိဳ႕နယ္ျပန္လည္ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲမွာၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ အေနနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ ပါတီအဆင့္ဆင့္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေပးခဲ့အတြက္ ဒီတာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္။၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ကေန ၂ဝ၁၆ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမလုပ္ခင္အထိ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္အေနနဲ႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီညီလာခံ တက္ေရာက္ေနသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

ဦးခင္ေမာင္သီ ပင္လံုမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျပည္နယ္အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီညီလာခံ တက္ေရာက္ေနသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ျခင္း

  • ညီလာခံတက္ေရာက္ျဖစ္ပံုနဲ႔ ပါတီမွာတာဝန္ယူထားတဲ့အပိုင္းကို သိခ်င္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၅က်မွ ပါတီထဲဝင္ေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ကေတာ့ တပ္မေတာ္မွာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၿပီးေတာ့ အၿငိမ္းစားယူၿပီးမွ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး ေရာက္ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ သီးျခားကာလေတြမွာလုပ္ ခဲ့တာမရွိေသးပါဘူ။ လက္္ရွိကာလေတြမွာပဲ ပါတီရဲ႕ တာဝန္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

66442752-21082016

ဦးစိုင္းေက်ာ္မိုး မိုင္းပန္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီနာယက

(more…)