ေသာက္သုံးေရမ်ား စဥ္ဆက္မပ်က္ လွဴဒါန္းေပး

13151637_1723478157939993_2418376820908246890_n

မြန္ျပည္နယ္ သထုံၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီႏွင့္ သဒၵါျဖဳစင္အဖြဲ႔တုိ႔ ပူးေပါင္းကာ သထုံၿမဳိ႔နယ္အတြင္း ေသာက္သုံးေရရွားပါးေသာ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ေသာက္သုံးေရမ်ား ေပးေဝလွဴဒါန္း လွ်က္ရွိရာေႏြရာသီကာလတြင္ သထုံၿမဳိ႔နယ္အတြင္း ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ား ေသာက္ေရ၊ သုံးေရမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ အတြက္ သထုံၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သဒၵါျဖဳစင္အဖြဲ႔တုိ႔ ပူးေပါင္းကာ ေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ားထံ ေနေရာ၊ ညပါ ေန႔စဥ္မပ်က္ လွဴဒါန္းေပးေဝေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မိုးညိဳျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အမာခံ(ေကဒါ)မ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သာယာဝတီခ႐ိုင္ မိုးညိဳၿမိဳ႔နယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ အမာခံ (ေကဒါ) မ်ားကို ရပ္/ေက်းအုပ္စု ၄၂ အုပ္စုအတြင္း လိုက္လံဖြဲ႔စည္းရာ ခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးျမတ္ထင္ေက်ာ္က အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ၿပီး ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးနန္းဦးက လမ္းညႊန္စီစဥ္၍ ဧၿပီ (၂၆) ရက္မွစတင္ကာအဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ခြဲ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ယေန႔ထိ ရပ္/ေက်း (၃၁) အုပ္စုကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေခ်ာင္းဆံုျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ေသာက္သုံးေရမ်ား ေန႔စဥ္ ေပးေဝလွဴဒါန္း

13164329_1723520297935779_9058960404694877320_n

ပူျပင္းေသာ ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ ေက်းရြာအမ်ားစုတြင္ ေသာက္သုံးေရမ်ား ခန္းေျခာက္ကာ ျပည္သူမ်ား ေသာက္သံုးေရအတြက္ အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႔ေနရလွ်က္ရွိသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႔နယ္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားလည္း ေသာက္သံုးေရမ်ား လိုအပ္လွ်က္ရွိရာ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား မွ ေခ်ာင္းဆုံျမဳိ႔နယ္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ေသာက္သုံးေရအဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ေန႔စဥ္ အလွည့္က် လွဴဒါန္းေပးလွ်က္ရွိရာ ေမလ (၉) ရက္ေန႔က ေကာ့မုပြန္၊ ကရုိက္ဒူး၊ ဆယ္ပလာ၊ ခရုိက္ႏွီး၊ ကမာေကး၊ ကေညာ္ေက်းရြာမ်ားရွိ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားထံသုိ႔႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင့္ သိရသည္။

အုတ္ဖိုၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အမာခံမ်ားအား အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သာယာဝတီခ႐ိုင္ အုတ္ဖိုၿမိဳ႔နယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သည္ အဖြဲ႔ေလးဖြဲ႔ခြဲ၍ တစ္ဖြဲ႔လွ်င္ သံုးေယာက္ျဖင့္ အုပ္စု/ေက်းရြာ မ်ားအတြင္း အမာခံမ်ားအား လိုက္လံဖြဲ႔စည္းလ်က္ရွိရာ ဧၿပီ ၂၃ ရက္မွ ေမ္ (၈) ရက္ေန႔အထိ အုပ္စု/ေက်းရြာ (၄ဝ) သုိ႔ အုတ္ဖိုၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြက္ အမာခံမ်ား အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္း ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သာယာဝတီ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွရပ္ေက်းအမာခံေကဒါမ်ားေရြးခ်ယ္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သာယာဝတီခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ဧၿပီ ၂၃ ရက္မွစ၍ အမာခံ(ေကဒါ)မ်ား အသစ္စတင္ဖြဲ႔စည္းရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရပ္/ေက်း ၇ဝ အုပ္စုတြင္ ၆၅ အုပ္စုအထိေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ဖြဲ႕စည္းရာ၌ သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးက ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းေသာ အဖြဲ႔ေလးဖြဲ႔ျဖင့္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးျမတ္စိုး ေအာင္၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး၊ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ႏွင့္ ဦးသန္းေထြး တို႔က အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔လွ်င္ သံုးဦးစီ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ရပ္/ေက်းအတြင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမာခံ(ေကဒါ)မ်ား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္/ခရိုင္၊ ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ျပည္ေထာင္စုၾကံံ့ခုိ္င္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပါတီနာယကမ်ား၊ ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီမ်ား၊ ခရို္င္ပါတီဥကၠ႒မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲကုိ ေမလ (၆) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္က ျပည္နယ္ပါတီအရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ျပည္နယ္ပါတီနာယက ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းေရႊ (ဗဟုိ ေကာ္မတီဝင္)မွ ေတြ႔ဆံုပြဲေခၚယူရ ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္လင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးသာေအးၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠ႒ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသာေအးသည္ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး၊ ေရႊဘိုခ႐ိုင္ တာဝန္ခံ ဦးသန္းထြန္း၊ ခ႐ိုင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမတ္မ်ဳိးၫြန္႔တို႔ လိုက္ပါ၍ ဒီပဲယင္း၊ ေရဦး၊ တန္႔ ဆည္၊ ခင္ဦးၿမိဳ႔နယ္ ပါတီခန္းမ၌ ေမလ (၇) ရက္ ညေန (၄) နာရီခြဲက ေတြ႔ဆံုပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အႀကိဳေရြးခ်ယ္ညႇိႏိႈင္းပြဲ က်င္းပ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အႀကိဳေရြးခ်ယ္ညႇိႏႈိင္းပြဲႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီညီလာခံ က်င္းပေရး အစည္းအေဝးကို ေမလ (၈) ရက္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္း၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚဇာျခည္လင္း၊  ဦးသိန္းေက်ာ္ေအာင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္ကြက္အမာခံပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပက္သတ္၍ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကပါသည္။

မုဒံုၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး လပတ္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္

Mudon Thar3

မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒုံျမဳိ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ေမ(၈) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁) နာရီခ်ိန္က မုဒုံျမဳိ႔နယ္ ျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ ႏွင့္ ရပ္/ေက်း စည္းမွဴးမ်ား ေတြ႔ဆံု၍ လပတ္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ အစည္းအေဝးတြင္ ျမဳိ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္မွ ျပည္နယ္ပါတီ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ပါတီေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းစည္းေဝး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ေမလ (၆) ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီမ်ား ပံုမွန္လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္း အစည္းအေဝး က်င္းပရာ အစည္းအေဝးသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားမွ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း (၆ဝ) တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။