ျပည္ခိုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမွဳေဆာင္ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠဌ ခရုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

 

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး မုံရြာခရုိင္ အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီရုံးခန္းမ၌ (၁၁.၇.၂၀၁၈) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀) နာရီအခ်ိန္ထိ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။
ယင္းေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ဗဟုိအလုပ္အမွဳေဆာင္ တုိင္းေဒသႀကီးဥကၠဌ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း၊ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ တုိင္းေကာ္မတီ ခရုိင္တာ၀န္ခံ ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္ေအာင္၊ တုိင္းေက္ာမတီ ပါတီလုပ္ငန္းစီစစ္ေရးတာ၀န္ခံ ေဒၚယဥ္မာ၀င္း၊ ခရုိင္ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္တုိးႏွင့္ ခရုိင္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ခရုိင္ေကာ္မတီ ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံ ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးကံထြန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚ၀င္း၀င္းၿမိဳင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာပါတီဥကၠဌမ်ား အင္းအား (၆၅) ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။
တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠဌ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းမွ ပါတီတြင္းစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ ပါတီ၀င္အင္အားတုိးပြားေရး၊ ပါတီရွင္သန္ခုိင္မာေရး၊ ေအာင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ယေန႔လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တုိ႔ကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
တုိင္းေကာ္မတီ ခရုိင္တာ၀န္ခံ ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္ေအာင္မွ ျပည္သူ႔ပါတီျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔အသံနာခံၿပီး အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ ခံယူေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ခရုိင္ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္တုိး မွ အမ်ိဳးသားေရးလွဳပ္ရွားမွဳ အေရာင္ေျပာင္းစီမံခ်က္မ်ားကုိ အရွိန္အဟုန္မပ်က္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြား ၾကရန္ကုိလည္းေကာင္း၊ ခရုိင္ေကာ္မတီ ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံ ဦးေက်ာ္ျမင့္မွ လက္ရွိ ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး ဘာသာေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ တုိင္းပါတီေက္ာမတီ ပါတီလုပ္ငန္းစီစစ္ေရးတာ၀န္ခံ ေဒၚယဥ္မာ၀င္းႏွင့္အဖြဲ႕မွ မိမိတုိ႔ တာ၀န္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ၎ေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးတင္ျပမွဳမ်ားကုိ တုိင္းပါတီဥကၠဌ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းမွ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးကာ ေတြ႕ဆုံပြဲကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

လင္း ေခတ္ေသြး’ Photo